Hopp til hovudinnhald

Smijern i mellomalderen

Gamalt handverk, ny kunnskap

Tidlegare direktør ved Valdresmusea, Torill Thømt, driv eit spennande smijernsprosjekt saman med ekspertar frå heile landet. Prosjektet bygger på eit langt engasjement for smijern i dei norske mellomalderkyrkjene.​

Under kan du lese meir om prosjektet. Vi legg ut nye bilete og artiklar etter kvart som prosjektet skrid fram.

Støttespelarar

Eit stort prosjekt involverer gjerne mange menneske, mykje reising og etterarbeid. Slik prosjekt kostar pengar, og heldigvis har vi fått støtte frå fleire gode medspelarar: Sparebankstiftelsen DNB, Bergesenstiftelsen, Sørlies legat og Riksantikvaren. Takk til alle som gjer prosjektet mogleg å gjennomføre.

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1