Smijernsbeslag frå norske mellomalderkyrkjer

Boklansering - Torill Thømt

  •  (Foto/Photo)

Torill Thømt kjem med bok om smijernsbeslag på norske mellomalderkyrkjer. Ho skreiv fyrste gong om temaet i magistergraden sin, men den vart aldri publisert. Seinare har Torill forska vidare på mellomalderjern og smijern gjennom eit langt museumsliv. 

Vi gler oss til boklansering og foredrag. Velkomen! 

TID: Onsdag 31. august, kl. 18.00
STAD: Valdres Folkemuseum

MEIR INFO KJEM