Kunnskap

Les fagstoff skrive av og for Valdresmusea. Nyt foto. Lær om samlingane.

Fagstoff

Samlingane

Valdresmusea forvaltar over 100 historiske hus, nær 700 papirarkiv, 15 000 arkivopptak med song og musikk, 100 000 historiske foto, 350 000 dokumentasjonsfoto, 27 000 gjenstandar og 80 000 draktregistreringar.

Bruk av foto

Digitaliserte foto frå museets samling kan du bruke kostnadsfritt! Merk: ALL bruk av foto skal krediterast. Reproduksjon til anna enn privat bruk og all kommersiell bruk av foto skal avtalast med museet. Avfotografering, skanning eller anna behandling som vil medføre meirarbeid for museet kan gjerast ved anledning, men det kan tilkomma vederlag for arbeidet. Kontaktinformasjon finn du her.