Kunnskap

Les fagartiklar og lær om folkekultur og lokalhistorie.
Søk i fotoarkivet og gjenstandssamlinga.

Valdresmusea forvaltar over 100 historiske hus, 680 papirarkiv, 15 497 arkivopptak med song og musikk, 100 000 historiske foto, 350 000 dokumentasjonsfoto, 28 882 gjenstandar og 82 718 draktregistreringar.

Opplandsarkivet: Valdresmusea er del av Opplandsarkivet, eit nettverk av museumsarkiv i Oppland. Opplandsarkivet har avdelingar på Valdres Folkemuseum, Bagn Bygdesamling og Bautahaugen Samlinger. Her tek vi vare på papirarkiv, fotoarkiv og musikkarkiv og gjer desse tilgjengeleg for alle interesserte. Arkivarbeidet følgjer Arkivverkets regelverk. Les meir her.

Bruk av foto: Digitaliserte foto frå museets samling kan du bruke kostnadsfritt! Merk: ALL bruk av foto skal krediterast. Reproduksjon til anna enn privat bruk og all kommersiell bruk av foto skal avtalast med museet. Avfotografering, skanning eller anna behandling som vil medføre meirarbeid for museet kan gjerast ved anledning, men det kan tilkomma vederlag for arbeidet. Kontaktinformasjon finn du her.