Kunnskap

Klikk på korta under, nyt foto og lær om folkekunst, lokalhistorie og mykje meir

Valdresmusea forvaltar over 100 historiske hus, nær 700 papirarkiv, 15 000 arkivopptak med song og musikk, 100 000 historiske foto, 350 000 dokumentasjonsfoto, 27 000 gjenstandar og 80 000 draktregistreringar. I tillegg har vi skrive mange fagartiklar.