Fotoarkiv

  • Vegen langs Vangsmjøsa. Valdres Folkemuseum, VFF 4-002062
    Vegen langs Vangsmjøsa. Valdres Folkemuseum, VFF 4-002062 Foto: Knud Knudsen

Valdresmusea forvaltar meir enn 100 000 kulturhistoriske fotografi. Fotografia er unike kjelder og viser liv og samfunnsformer som i mange tilfelle ikkje lenger eksisterer. Målet er å legge samlinga tilgjengeleg på DigitaltMuseum. Mange av fotoa manglar informasjon om personar og landskap. Legg gjerne inn tilleggsinformasjon eller ta kontakt om du har opplysningar om fotoa. 

Kontaktinformasjon:
Bettina Walser Garmann, fotoarkivar
61 35 99 13 // bettina.garmann@valdres.museum.no

Søk i DigitaltMuseum