Hopp til hovudinnhald

Fotoarkiv

Digitalt museum

Eit viktig mål er å gjere samlinga tilgjengeleg på DigitaltMuseum. Mange av fotografia manglar informasjon om personar og landskap. Legg gjerne inn tilleggsinformasjon eller ta kontakt om du har opplysningar om fotoa. 

Søk i DigitaltMuseum

Om bruken av bileta

Bruk av digitaliserte foto frå museets samling er kostnadsfritt, men all bruk av foto skal krediterast. Reproduksjon til anna enn privat bruk og all kommersiell bruk av foto skal avtalast med museet. 

Avfotografering, skanning eller anna behandling som vil medføre meirarbeid for museet kan gjerast ved anledning, men det kan tilkomma vederlag for arbeidet.

Døme på rett kreditering:
Foto: Fotografens namn / namn på museum
Foto: Ukjent / namn på museum
Foto: Knut Hermundstad / Valdres Folkemuseum
Foto: Kristine Thorsrud / Bagn Bygdesamling

Kontaktinformasjon:
Kristine Runshaug, fotoarkivar
61 35 99 13 //kristine.runshaug@valdres.museum.no

Andre fotosamlingar frå Valdres

I godt samarbeid med lokale krefter gjer Valdresmusea fleire lokale digitale fotosamlingar tilgjengelege for alle på Digitalt Museum:

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1