Fotoarkiv

VFF_4-002062.tif

Digitalt museum

Valdresmusea forvaltar meir enn 100 000 kulturhistoriske fotografi. Fotografia er unike kjelder og viser liv og samfunnsformer som i mange tilfelle ikkje lenger eksisterer. Målet er å legge samlinga tilgjengeleg på DigitaltMuseum. Mange av fotoa manglar informasjon om personar og landskap. Legg gjerne inn tilleggsinformasjon eller ta kontakt om du har opplysningar om fotoa. 

Søk i DigitaltMuseum

Om bruken av bileta

Bruk av digitaliserte foto frå museets samling er kostnadsfritt, men all bruk av foto skal krediterast.

Reproduksjon til anna enn privat bruk og all kommersiell bruk av foto skal avtalast med museet.

Avfotografering, skanning eller anna behandling som vil medføre meirarbeid for museet kan gjerast ved anledning, men det kan tilkomma vederlag for arbeidet.

Kontaktinformasjon:
Bettina Walser Garmann, fotoarkivar
61 35 99 13 // bettina.garmann@valdres.museum.no