Gruppetilbod

Booking og spørsmål:
info@valdres.museum.no
tlf (+47) 61 35 99 00

Heile året / Valdres Folkemuseum

Sommarhalvåret / Valdres Folkemuseum

Andre stader i Valdres:

Om rabatt og avbestilingsfrist:

Fleire enn 3 besøk i året gir 10% rabatt

Fleire enn 10 besøk i året gir 20% rabatt

Info om fristar og avbestillingstid: