Omvising i nasjonalismeutstillinga

  • 1/1

Gruppetilbod

  • Guida vandring i utstillinga "Fagerikt fellesskap - kvitt raseri. Nasjonale manifestasjonar 1945-2018"
  • Grupper på inntil 15 personar
  • Varigheit 45 min 
  • Heile året
  • Kr 100 per person (minimum kr 1000)
  • Vi kan ògtilpasse innhald og lengde på vandringa etter ønske. I sommarhalvåret kan omvisinga kombineres med ei vandring i friluftsmuseet. Ta kontakt for tilbod.

Booking og spørsmål