Utstillingar

IMG_9822.jpg

NY FOLKEKUNST- OG BUNADUTSTILLING I 2021

Delar av utstillingsarealet på Valdres Folkemuseum er under ombygging, i samarbeid med arkitektkontoret Snøhetta. Arbeidet er forsinka, og nye utstillingar opnar i 2021.