Utstillingar

IMG_9822.jpg

NY FOLKEKUNST- OG BUNADUTSTILLING I 2020

Delar av utstillingsarealet på Valdres Folkemuseum er under ombygging, i samarbeid med arkitektkontoret Snøhetta. Nye utstillingar opnar i 2020.