Hopp til hovudinnhald

Bagnsbergatn

Krigshistorisk tur til Bagnsbergatn og Gråbeinhølet. Lær om dei dramatiske hendingane som utspann seg her i april 1940.

  • 1/1

Gruppetilbod

  • Guida vandring til Bagnbergatn og Gråbeinhølet. Oppmøte ved Solbakken cirka 400 m nord for Fossen kro langs E-16 i Bagn, med mindre anna er avtala
  • Tema: Krigshistorisk tur. Bli med og sjå og høyr kvar dei dramatiske hendingar utspann seg i april 1940. Bagnsbergatn er no inne i ein fredningsprosess.
  • Varigheit 2-3 timer
  • Grupper på inntil 30 personar per guide
  • Pris: Vaksne Kr 150, barn/student/pensjonist kr 100 (kontant eller med VIPPS) (minstepris kr 1500 per gruppe)
  • Språk: Norsk eller engelsk
  • Sommarhalvåret

Booking og spørsmål

Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 1