Litteratur

  • DSC_1033.JPG

Rundt 3500 titlar ligg i biblioteket til Valdresmusea, hovudsakleg lokalhistorisk litteratur og bøker om handverk. Mykje Valdres-stoff og anna litteratur om immateriell kulturarv ligg også digitalt tilgjengeleg i Nasjonalbibliotekets Bokhylla.no. Det gjeld både bøker, filmar og aviser. I museumsbutikken har vi ei lang rekkje bøker om lokalhistorie, handverk og folkemusikk til sals.