Litteratur

Mykje lokalhistorie og anna litteratur om handverk og immateriell kulturarv ligg digitalt tilgjengeleg i Nasjonalbibliotekets Bokhylla.no. Det gjeld både bøker, filmar og aviser. I museumsbutikken har vi ei lang rekkje bøker om lokalhistorie, handverk og folkemusikk til sals.