Museumshusa

FC_Skattebu_3.JPG

Dei gamle husa på musea

Valdresmuseas avdelingar forvaltar godt over hundre antikvariske hus på tre ulike museum. Dei fleste husa er frå 1700- og 1800-talet. Det eldste huset er frå kring år 1300, dei nyaste frå 1900-talet. 

Meir om bygningsvernarbeidet