Byggeskikken på Stølsvidda

P1090770.JPG (Foto/Photo)

Verdifulle og utsette bygningar og bygningsmiljø

På vegne av styringsgruppa for UKL Stølsvidda bad Fylkesmannen i Oppland (no Innlandet) sommaren 2019 Valdresmusea om å gjere ein oversiktskartlegging av verdifulle og utsette bygningar og bygningsmiljø på det utvalde kulturlandskapet Stølsvidda i Valdres. Formålet med kartlegginga var å gi eit betre grunnlag for å prioritere støtte til istandsettingstiltak av bygningar og bygningsmiljø.

Kartleggingsrapporten er skrive av Anne Marit Noraker og Odd Arne Rudi som begge er tilsett ved Valdresmusea.

 • (Foto/Photo)
  1/3
 • (Foto/Photo)
  2/3
 • (Foto/Photo)
  3/3