Hopp til hovudinnhald

Byggeskikken på Stølsvidda

Verdifulle og utsette bygningar og bygningsmiljø

På vegne av styringsgruppa for UKL Stølsvidda bad Fylkesmannen i Oppland (no Innlandet) sommaren 2019 Valdresmusea om å gjere ein oversiktskartlegging av verdifulle og utsette bygningar og bygningsmiljø på det utvalde kulturlandskapet Stølsvidda i Valdres. Formålet med kartlegginga var å gi eit betre grunnlag for å prioritere støtte til istandsettingstiltak av bygningar og bygningsmiljø.

Kartleggingsrapporten er skrive av Anne Marit Noraker og Odd Arne Rudi som begge er tilsett ved Valdresmusea.

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1