Hopp til hovudinnhald

Stølshusa på Valdres Folkemuseum

Valdres Folkemuseum har eige støl på toppen av Storøya. Dei eldste er frå frå 1700-talet, medan Tvengjistølen vart bygd i 1947-1948. 

I 1998 vart Tvengjistølen frå Nørre Trøllhøvd i Vestre Slidre flytt til museet, som del i formidlinga av det moderne stølsbruket. Slik ynskjer museet å spreie kunnskap og forståing for støling som viktig del av eit moderne, norsk landbruk. 

Kvar sommar kan du finne både kyr, sauer, griser og høns på museet.

 • 1/9
  Firedelt sel frå kring 1750, skut, sel og mjølkebu i ei lengde. Underfjøs til geiter under fjøset. Frå Smørlien under Måno i Nord-Aurdal. Jordgolv, sjåglugger og to vindauge. Bordgolv, men truleg opprinnerleg åresel.
 • 2/9
  Rennsennselet. Tredelt sel frå kring 1700. Flytt til Valdres Folkemuseum på 1950-tallet.
 • 3/9
  Todelt seterbu frå Svartfjell / frå Sør-Aurdal, med sjåglugger, åre, ljore og ljore i eldbua, og mjølkebu bygd inntil. Haustseter for garden Steinsrud i Sør-Aurdal, bygd kring 1775.
 • 4/9
  Sel frå Øydgardsstøle. Todelt sel med fjøs. Jordgolv, sel og mjølkebu. Dør inn til selet frå gavlveggen. Jordgolv. Truleg opprinnerleg åresel.
 • 5/9
  Frå fjøset på Øygardsstøle.
 • 6/9
  Fjøs frå hauststølen til Hauge i Lomen.
 • 7/9
  Selet på Tvengjistølen vart bygd på 1940-talet, og stod på Nørre Trøllhøvd i Vestre Slidre statsallmenning. Det vart flytt til Valdres Folkemuseum kring år 2000.
 • 8/9
  Fjøset på Tvengjistølen.
 • 9/9
  Mjølkeavkjøling.
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1