Ung i debatten

Demokratiet funkar ikkje om ikkje alle kjenner seg heime i det. Valdresmusea gjennomfører for tida eit skuleopplegg i demokratilære. Her tek vi opp tema som deltaking, stemmerett og medborgarskap, men òg vanskelege tema som utanforskap, skam og stigma. Kva skal til for at alle skal kjenne seg inkludert? Korleis ruste menneske til å ta ansvar for eige liv?​

  • Ung i debatten blir til i samarbeid med Randsfjordmuseet – og med støtte frå Sparebankstiftelsen DNB. (Foto/Photo)
    1/1
    Ung i debatten blir til i samarbeid med Randsfjordmuseet – og med støtte frå Sparebankstiftelsen DNB.