(Foto/Photo)

Levande folkekultur

Biletet er take av ei fjøs på Stølsvidda, på Tyrishølt i Ulnes sameige. (Foto/Photo)

Støtte til istandsetjing

Kvar kan ein søke støtte?

 (Foto/Photo)

Byggeskikk på stølsvidda

Kartleggingsrapport v/Valdresmusea 2020

 (Foto/Photo)