Valdres Folkemuseum

Opningstider 2020

Sommarsesongen: Dagleg 11.00-16.00
Hausten (1. september - 11. oktober): Tysdag-sundag 11.00-15.00. 
Resten av året: Tysdag-fredag 12.00-15.00

Museumskafeen: sjå her.

Billettar 2020

  Vaksne Kr 100
  Pensjonistar/studentarKr 80
  Born (5-16 år)Kr 50
  Familie (to vaksne, to barn)Kr 250

  Ledsager m/ledsagerbevis går gratis heile året


Billettpris 2021

  Enkeltbillettar, sommar 2021

  Vaksne Kr 120
  Pensjonistar/studentarKr 80
  Born (5-16 år)Kr 60
  Familie (to vaksne, to barn)Kr 250

  Ledsager m/ledsagerbevis går gratis 


  Gruppeprisar/guida omvising

  Sjå her
  NB: For turoperatørar med fleire enn 3 besøk i året: 10% rabatt, med fleire enn 10 besøk i året: 20% rabatt.