Bagn Bygdesamling

IMG_0704.jpg (Foto/Photo)

Bagn Bygdesamling ligg i Valdresvegen 3250, langs E16 fem kilometer sør for Bagn sentrum. 

3E7B477E-02DE-446E-BC76-7F9AE3F882DD.jpeg (Foto/Photo)

FAKTA OM BYGDESAMLINGA

Gamle hus, permanente utstillingar, foto og kring 1500 gjenstandar. Opprinneleg gardsmuseum frå 1920. Grunnleggaren Olaus Islandsmoen skjenka museet til bygda i 1939, og bygdesamlinga er sidan blitt betydeleg utvida. Eigarstifting med eige styre, drifta av Valdresmusea sidan 2006. Parkeringsplass ved vegen.

I 2020 vart bygdesamlinga 100 år! Valdresmusea har markert jubileet med ny permanent utandørs utstilling og ny museumkatalog.

Opningstid og billettar

Sommarope 2022

Onsdag-sundag 1. juli - 14. august kl. 11.00-16.00 

Vaksne kr 70

Pensjonistar og studentar kr 50
Barn 5-16 år kr 30
Familie (2+2) kr 150

Resten av året:

Annonserte arrangement. Gruppebestilling etter avtale.


Gruppetilbod