Jump to maincontent

Bagn Bygdesamling

Bagn Bygdesamling ligg i Valdresvegen 3250, langs E16 fem kilometer sør for Bagn sentrum. 

FAKTA OM BYGDESAMLINGA

Gamle hus, permanente utstillingar, foto og kring 1500 gjenstandar. Opprinneleg gardsmuseum frå 1920. Grunnleggaren Olaus Islandsmoen skjenka museet til bygda i 1939, og bygdesamlinga er sidan blitt betydeleg utvida. Eigarstifting med eige styre, drifta av Valdresmusea sidan 2006. Parkeringsplass ved vegen.

I 2020 vart bygdesamlinga 100 år! Valdresmusea har markert jubileet med ny permanent utandørs utstilling og ny museumkatalog.

Opningstid og billettar

Sommarope 2022

Onsdag-sundag 1. juli - 14. august kl. 11.00-16.00 

Vaksne kr 70

Pensjonistar og studentar kr 50
Barn 5-16 år kr 30
Familie (2+2) kr 150

Resten av året:

Annonserte arrangement. Gruppebestilling etter avtale.


Gruppetilbod