Bagn Bygdesamling

Foto: Anne Marit Noraker

Bagn Bygdesamling ligg i Valdresvegen 3250, langs E16 fem kilometer sør for Bagn sentrum. 

Fakta om bygdesamlinga

16 gamle hus, permanente utstillingar, foto, privatarkiv og over 1500 katalogiserte gjenstandar.

Opprinnelige gardsmuseum frå 1920. Grunnleggaren Olaus Islandsmoen skjenka museet til bygda i 1939, og bygdesamlinga er sidan blitt betydeleg utvida. Stiftelse med eige styre, drifta av Valdresmusea sidan 2006.

Sommarsesongen: Omvisingar, opne hus og utstillingar, kaffi og vaffel, toalett.

Resten av året: Annonserte arrangement og gruppebestilling etter avtale (minimum 10 personar). Gruppepris kr 50 pr. person.

Parkeringsplass ved vegen.

  Opningstid og billettar

  Sommarope

  22. juni - 11. august 2019 kl. 11.00-16.00 
  Ope alle dagar unntatt måndagar

  Vaksne kr 60
  Pensjonistar og studentar kr 50
  Barn 4-16 år kr 30
  Familie (2+2) kr 130


  Gruppetilbod