Bautahaugen Samlinger

DSC_0557.JPG (Foto/Photo)

KVAR? Bautahaugen Samlinger har adresse Hedalsvegen 2043, 3528 Hedalen og ligg rett ved Joker-butikken sør i bygda.

Opningstider 2021

Ope torsdag-måndag 26. juni - 8. august kl. 12-16

Billettpris: kr 70/50

Valdresmusea lager nye skilt og utandørs heilårig formidling som blir montert før årets sommarsesong.

FAKTA OM BAUTAHAUGEN

16 eldre bygningar med gamle gjenstandar frå bygda.

Grunnlagt i 1902. Drifta av Valdresmusea sidan 2006. Bautahaugens Venner lagar sommarutstilling, og lagar og støttar opp om ulike arrangement. Bygdefolket i Hedalen eig Bautahaugen.

For eventuelle andre arrangement, sjå hedalen.no.

  Kontakt oss

  • Administrasjon Valdresmusea (Fagernes): tlf 61 35 99 00, info@valdres.museum.no
  • Halstein Nerbye, vaktmeister/handverkar på Bautahaugen: 901 42 07
  • Odd Arne Klemmetsrud, styreleiar i stiftinga: 472 55 165, odd.arne@rrvaldres.no
  • Sigrid Haugen, leiar i Bautahaugens Venner: 970 72 433, sigrid@hedalen.no
  • Kjellaug Kjensrud, omvising utanom opningstidane: 906 92 214