Bautahaugen Samlinger

DSC_0557.JPG (Foto/Photo)

KVAR? Bautahaugen Samlinger har adresse Hedalsvegen 2043, 3528 Hedalen og ligg rett ved Joker-butikken sør i bygda.

Opningstider 2020

Valdresmusea inviterer til ope museum desse helgene i sommar:

25.-26. juli kl. 12.00-15.00
1.-2. august kl. 12.00-15.00 
8.-9. august kl. 12.00-15.00 (handverkaren til stades i tunet)
15.-16. august kl. 12.00-15.00  (laurdag 15. august kl. 14.00 inviterer vi til konsert med FolkemusikkUNG)

Billettpris: kr 70/50

ÅRETS SOMMARUTSTILLING er knytta til 75 årsminnet for frigjøringa 1945 - BASE ELG og militær motstandsrørsle i Valdres siste krigsåret. Her er det  lagt ned mykje frivillig arbeid, og Forsvarsdepartementet har vore med å støtta prosjektet.

FAKTA OM BAUTAHAUGEN

Valdresmusea har redusert formidling på Bautahaugen i 2020 som følgje av koronasituasjonen. Opningstider Blir lagt ut på denne sida ca 10/6. Eventuelle arrangement laga av Bautahaugens Venner, sjå hedalen.no.

15 eldre bygningar med gamle gjenstandar frå bygda.

Grunnlagt i 1902. Drifta av Valdresmusea sidan 2006. Bautahaugens Venner lagar sommarutstilling, og lagar og støttar opp om ulike arrangement. Bygdefolket i Hedalen eig Bautahaugen.

  Kontakt oss

  • Administrasjon Valdresmusea (Fagernes): tlf 61 35 99 00, info@valdres.museum.no
  • Halstein Nerbye, vaktmeister/handverkar på Bautahaugen: 901 42 07
  • Odd Arne Klemmetsrud, styreleiar i stiftinga: 472 55 165, odd.arne@rrvaldres.no
  • Sigrid Haugen, leiar i Bautahaugens Venner: 970 72 433, sigrid@hedalen.no
  • Kjellaug Kjensrud, omvising utanom opningstidane: 906 92 214