Bautahaugen Samlinger

DSC_0557.JPG

KVAR? Bautahaugen Samlinger har adresse Hedalsvegen 2043, 3528 Hedalen og ligg rett ved Joker-butikken sør i bygda.

FAKTA OM BAUTAHAUGEN

15 eldre bygningar og rundt 2500 gjenstandar.

Grunnlagt i 1902. Drifta av Valdresmusea sidan 2006. Bautahaugens Venner lagar sommarutstilling, og lagar og støttar opp om ulike arrangement. Bygdefolket i Hedalen eig Bautahaugen.

Sommarsesong: Omvising og sommarutstilling. Sal av kaffi og vaflar. Temalaurdagar m/tradisjonsmat.

Resten av året: Annonserte arrangement, sjå hedalen.no.

  Opningstider og billettar

  Sommerope 
  20. juni - 11. august 2019
  kl. 12.00-16.00
  Stengt tysdagar og onsdagar
  Billettpris: kr 30

  Kontakt oss

  • Administrasjon Valdresmusea (Fagernes): tlf 61 35 99 00, info@valdres.museum.no
  • Halstein Nerbye, vaktmeister/handverkar på Bautahaugen: 901 42 07
  • Odd Arne Klemmetsrud, styreleiar i stiftinga: 472 55 165, odd.arne@rrvaldres.no
  • Sigrid Haugen, leiar i Bautahaugens Venner: 970 72 433, sigrid@hedalen.no
  • Kjellaug Kjensrud, omvising utanom opningstidane: 906 92 214