(Foto/Photo)

Program heile året

Kurs, konsertar, foredrag, omvisingar og arrangement

 (Foto/Photo)

På nett

Film, foto, artiklar, arkiv og samlingar. Lytt, les og lær!

Biletet er take av ei fjøs på Stølsvidda, på Tyrishølt i Ulnes sameige. (Foto/Photo)

Støtte til istandsetjing

Kvar kan ein søke støtte?

 (Foto/Photo)

Byggeskikk på stølsvidda

Kartleggingsrapport v/Valdresmusea 2020