Hopp til hovudinnhald

Innlandsarkiva, avd. Valdresmusea

Innlandsarkiva har avdelingar på Valdres Folkemuseum, Bagn Bygdesamling og Bautahaugen Samlinger. Dette er eit nettverk av museumsarkiv i heile fylket. Her tek vi vare på papirarkiv, fotoarkiv og musikkarkiv og gjer desse tilgjengeleg for alle interesserte.

I museumsmagasina fins papirarkiv, foto, film og lyd, mønster, teikningar, kart, digitale arkiv og publisert materiale. Ein del av materialet ligg tilgjengeleg på nett. 

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1