Tilsette / kontakt oss

info@valdres.museum.no
tlf. 61 35 99 00

Administrasjon

Tove Stubbene

Tove Stubbene

Økonomi- og administrasjonssjef

Bente Elin Dokken

Reinhaldar

Kulturhistorisk seksjon

Anne Marit Noraker

Anne Marit Noraker

Seksjonsleiar, kulturhistorisk seksjon

Bettina Walser Garmann

Fotoarkivar

Eirin Breie

Eirin Breie

Konservator, ansvarleg for arkiv og samlingar

Frank Rolland

Frank Rolland

Folkemusikkarkivar (engasjement)

Ingrid Bolstad

Ingrid Bolstad

Tekstilkonsulent

One Enerud

One Enerud

Publikumsansvarlig

Seksjon for bygningsvern

Odd Arne Rudi

Odd Arne Rudi

Bygningsvernrådgjevar og seksjonsleiar

Fredrik Calmeyer

Fredrik Calmeyer

Driftsteknikar og museumsbonde

Halstein Nerbye

Handverkar, Bautahaugen Samlinger

Ketil Bolstad

Ketil Bolstad

Driftsteknikar og vaktmeister

Per Ivar Stensæter

Per Ivar Stensæter

Handverkar, Bagn Bygdesamling

Institutt for bunad og folkedrakt