Hopp til hovudinnhald

Tilsette / kontakt oss

info@valdres.museum.no
tlf. 61 35 99 00

Administrasjon

Tove Stubbene
Tove Stubbene
Økonomi- og administrasjonssjef
Bente Elin Dokken
Reinhaldar

Kulturhistorisk seksjon

Anne Marit Noraker
Anne Marit Noraker
Seksjonsleiar, kulturhistorisk seksjon
Eirin Breie
Eirin Breie
Konservator, ansvarleg for arkiv og samlingar
Frank Rolland
Frank Rolland
Folkemusikkarkivar
Kristine Runshaug
Kristine Runshaug
Fotoarkivar
Mari Ormberg
Mari Ormberg
Instrumentmakar
One Enerud
One Enerud
Publikumsansvarleg
Tonette Eberspacher
Tonette Eberspacher
Prosjektmedarbeidar Kloke hender

Seksjon for bygningsvern

Odd Arne Rudi
Odd Arne Rudi
Bygningsvernrådgjevar og seksjonsleiar
Fredrik Calmeyer
Fredrik Calmeyer
Driftsteknikar og museumsbonde
Andreas Goretzka
Andreas Goretzka
Handverkar
Per Ivar Stensæter
Per Ivar Stensæter
Handverkar, Bagn Bygdesamling
Trym Tvedt
Trym Tvedt
Handverkar, Bautahaugen Samlinger

Institutt for bunad og folkedrakt

Kristin Gulbrandsen
Kristin Gulbrandsen
Fagkonsulent
Ragni Engstrøm Nilsen
Ragni Engstrøm Nilsen
Konservator
Randi Flatin
Randi Flatin
Arkivassistent
Unn Elise Grashorn Refsnes
Fagkonsulent
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1