Tilsette / kontakt oss

info@valdres.museum.no
tlf. 61 35 99 00

Administrasjon

Tove Stubbene

Tove Stubbene

Økonomi- og administrasjonssjef

Kulturhistorisk avdeling

Anne Marit Noraker

Anne Marit Noraker

Konservator og nettredaktør

Mari Ormberg

Mari Ormberg

Konservator, resepsjon/butikk

Ingrid Bolstad

Ingrid Bolstad

Tekstilkonservator

Bettina Walser Garmann

Bettina Walser Garmann

Fotoarkivar

One Enerud

One Enerud

Formidlingskonsulent (engasjement)

Frank Rolland

Frank Rolland

Folkemusikkarkivar (engasjement)

Antikvarisk avdeling

Odd Arne Rudi

Odd Arne Rudi

Bygningsvernrådgjevar og seksjonsleiar

Ketil Bolstad

Ketil Bolstad

Driftsteknikar og vaktmeister

Fredrik Calmeyer

Fredrik Calmeyer

Driftsteknikar og museumsbonde

Per Ivar Stensæter

Per Ivar Stensæter

Driftsteknikar og handverkar, Bagn Bygdesamling

Halstein Nerbye

Driftsteknikar og handverkar, Bautahaugen Samlinger

Institutt for bunad og folkedrakt