Tilsette / kontakt oss

info@valdres.museum.no
tlf. 61 35 99 00

Administrasjon

Tove Stubbene

Tove Stubbene

Økonomi- og administrasjonssjef

Bente Elin Dokken

Reinhaldar

Kulturhistorisk avdeling

Bettina Walser Garmann

Bettina Walser Garmann

Fotoarkivar

Eirin Breie

Konservator, ansvarlig for arkiv og samlinger

Frank Rolland

Frank Rolland

Folkemusikkarkivar (engasjement)

Ingrid Bolstad

Ingrid Bolstad

Tekstilkonsulent

Mari Ormberg

Mari Ormberg

Konservator, resepsjon/butikk

One Enerud

One Enerud

Formidlingskonsulent (engasjement)

Antikvarisk avdeling

Odd Arne Rudi

Odd Arne Rudi

Bygningsvernrådgjevar og seksjonsleiar

Fredrik Calmeyer

Fredrik Calmeyer

Driftsteknikar og museumsbonde

Halstein Nerbye

Driftsteknikar og handverkar, Bautahaugen Samlinger

Ketil Bolstad

Ketil Bolstad

Driftsteknikar og vaktmeister

Per Ivar Stensæter

Per Ivar Stensæter

Driftsteknikar og handverkar, Bagn Bygdesamling

Institutt for bunad og folkedrakt