Hopp til hovedinnhold

Tilsette / kontakt oss

info@valdres.museum.no
tlf. 61 35 99 00

Administrasjon

Tove Stubbene
Tove Stubbene

Økonomi- og administrasjonssjef

Bente Elin Dokken

Reinhaldar

Kulturhistorisk seksjon

Anne Marit Noraker
Anne Marit Noraker

Seksjonsleiar, kulturhistorisk seksjon

Bettina Walser Garmann

Fotoarkivar

Eirin Breie
Eirin Breie

Konservator, ansvarleg for arkiv og samlingar

Elisabeth Kværne
Elisabeth Kværne

Folkemusikkarkivar

Frank Rolland
Frank Rolland

Folkemusikkarkivar (engasjement)

Kristine Runshaug
Kristine Runshaug

Fotoarkivar

One Enerud
One Enerud

Publikumsansvarleg

Seksjon for bygningsvern

Odd Arne Rudi
Odd Arne Rudi

Bygningsvernrådgjevar og seksjonsleiar

Fredrik Calmeyer
Fredrik Calmeyer

Driftsteknikar og museumsbonde

Per Ivar Stensæter
Per Ivar Stensæter

Handverkar, Bagn Bygdesamling

Institutt for bunad og folkedrakt

Kristin Gulbrandsen
Kristin Gulbrandsen

Fagkonsulent

Ragni Engstrøm Nilsen
Ragni Engstrøm Nilsen

Konservator

Randi Flatin
Randi Flatin

Arkivassistent

Unn Elise Grashorn Refsnes

Fagkonsulent