Kurs og seminar 2019

Karveskurd, linoljemåling, muring av eldstad - og mykje meir!

Døme på tema for tidlegare kurs

  • Tekking med skifer, torv, bork, never eller spon
  • Tradisjonelle metodar for overflatebehandling, eksteriør og interiør
  • Dekorative malingsteknikkar, sjablonmåling, linoljemåling og produksjon av måling
  • Istandsetjing av gamle omnar
  • Kolmilebrenning og jarnproduksjon
  • Dokumentasjon og oppmåling
  • Sliping av verktøy
  • Instrumentbygging

Døme på tidlegare seminar (ulike samarbeidspartnerar)

2018: Musikk og dans på museum

2018: Nordisk munnharpefestival

2018: Nasjonalt seminar for kyrkjeklokker

2018: Fagdagar for bunad og folkedrakt, tema: strikk

2017: Nasjonal konferanse om middelalderkyrkjer

2017: Fagdagar for bunad og folkedrakt, tema: sylv

2016: Fagdagar for bunad og folkedrakt, tema: dei små bunadsprodusentane

2015: Nordisk draktseminar

2015: Fagdagar for bunad og folkedrakt, tema: framtida for bunadsnæringa

2014: Fagdagar for bunad og folkedrakt, tema: skinn

2013: Nordisk instrumentseminar

  •  (Foto/Photo)
    Foto: Anne-Marte Før