Søknadsskriving for restaureringstiltak

Noraker_trsstogo.jpg

Kvar og korleis søke støtte til restaurering og tilrettelegging av kulturminne?

Velkomen til rettleingskurs.

STAD: Bagn Bygdesamling

TID: 18. september kl. 9.00 -16.00

MÅLGRUPPE:   Eigarar av verneverdige hus, byråkratar og handverkarar

Arrangørar: Valdresmusea og Valdres Natur- og Kulturpark

Spørsmål og påmelding

til Odd Arne Rudi, bygningsvernrådgjevar
Epost: odd.arne.rudi@valdres.museum.no
Tlf: 61 35 99 07 / 976 89 065
Valdres Folkemuseum, Tyinvegen 27, 2900 Fagernes

PÅMELDING innan 10. september

BETALING til konto nr 2070 05 01524, merk med tittel på kurset.

PROGRAM:

9.00    Velkomen v/bygningsvernådgjevar Odd Arne Rudi. Presentasjonsrunde. Problemstillingar frå den enkelte, behov for hjelp

9.30    Kvar kan me få hjelp v/Katharina Sparstad, kulturkonsulent i Valdres Natur og Kulturpark

10.15 SMIL-ordninga (spesielle miljøtiltak i kommunane) v/Gunhild Bergene, jordbrukssjef for Sør-Aurdal

11.00 Lunsj

11.30  Ein huseigars erfaringar v/Stein-Ivar Øvergård

12.00 Kva kan bygningsvernrådgjevaren bidra med v/bygningsvernrådgjevar Odd Arne Rudi

12.15 Kulturminnefondet og deira rolle v/Marianne Magnussen frå Kulturminnefondet, med ansvar for Oppland

13.00 Individuell hjelp

15.00 Erfaringar frå utøvande handverkar v/handverkar Håkon Hjelleset

16.00 Slutt