Søknadsskriving for restaureringstiltak

Noraker_trsstogo.jpg

Velkomen til rettleingskurs om kvar og korleis søke støtte til restaurering og tilrettelegging av kulturminne v/jordbrukssjef Gunhild Bergene og kulturkonsulent Katharina Sparstad. Orientering om ordninga for bygningsvernrådgjevar i Valdres ved Odd Arne Rudi.

STAD: Bagn Bygdesamling

TIDSPUNKT: 18. september kl. 9.00-16.00 (7 timar)

PÅMELDINGSFRIST: 10. september

PRIS: kr 300

MÅLGRUPPE: Eigarar av bevaringsverdige hus, byråkratar og handverkarar 

Om tilskott sjå også http://www.kulturminnefondet.no

Spørsmål og påmelding

til Odd Arne Rudi, bygningsvernrådgjevar
Epost: odd.arne.rudi@valdres.museum.no
Tlf: 61 35 99 07 / 976 89 065
Valdres Folkemuseum, Tyinvegen 27, 2900 Fagernes

BETALING til konto nr 2070 05 01524, merk med tittel på kurset.