Karveskurd

VFF_4-001517.tif

KURSINNHALD

Karveskurd er ein skurd av geometriske figurar laga ved hjelp av passar og linjal.

FAKTA OM KURSET

INSTRUKTØR: Treskjerar Mari Ormberg

TID: 19.-20. januar 2019 kl. 10.00-16.00 

STAD: Valdres Folkemuseum, Fagernes

PRIS: Kr 1.800 (rabattpris kr 1.500 for dei som deltok på karveskurdet i fjor, medlemmer av Fortidsminneforeningen og dei med årskort til Valdresmusea)

MÅLGRUPPE: Interesserte med og utan treskjeringserfaring

TA MED: Blyant (gjerne trykkeblyant), viskeler, passar og linjal (og evt. eigne mønster, eigne treskjerarjarn og karveskurdknivar

MUSEET HAR: Teikneark, treskjerarjarn og knivar, emne, mat og drikke

PROGRAM FOR KURSET: Tre ulike oppgåver, der elevane sjølve kan bestemme om dei vil prøve seg på fleire oppgåver eller konsentrere seg om ei:

a. Skjere med kniv; lita karveskurdrose, som på skrin og rammer

b. Skjere med treskjerarjarn; stor karveskurdrose, som på kister og stabbursstolpar

c. Teikne karveskurdornament

PÅMELDINGFRIST: 7. januar

Spørsmål og påmelding

til Odd Arne Rudi, bygningsvernrådgjevar
Epost: odd.arne.rudi@valdres.museum.no
Tlf: 61 35 99 07 / 976 89 065
Valdres Folkemuseum, Tyinvegen 27, 2900 Fagernes

BETALING til konto nr 2070 05 01524, merk med tittel på kurset.

    • 1/1
      Foto: Anne-Marte Før