Hopp til hovedinnhold

Sommar på Valdres Folkemuseum

OPNINGSTIDER:
JULI: Dagleg 11.00-17.00
JUNI OG SEPT: Dagleg 11.00-16.00 (stengt måndagar)

KVAR DAG:
Utstillingar, filmar, omvisingar, friluftsmuseum med dyr på beite og 70 antikvariske hus

HEILE JULI, HALVE AUGUST: 
Omvising kl. 12 og 14
Handverk for born kl. 13
Folkemusikk & dans: kvar heile time kl. 11-16

VELKOMSTBYGGET:
HOVUDINNGANG: Billettar, informasjon, wc


MEIR INFO:

Immateriell kultur

Det er den immaterielle kulturen som står i sentrum ved formidlinga ved Valdres Folkemuseum. Sommarstid er det dette den besøkande møter: spelemenn og dansarar, handverkarar, forteljarar, songarar og bunadtilverkarar, felemakarar – og makarar av alle andre slag – gjer museet til ein levande møteplass der demonstrasjon, kurs og opplæring står i sentrum.

I dei faste utstillingane møter vår eigen kultur motstand. I utstillinga «Fargerike fellesskap – kvitt raseri» stiller museet kritiske spørsmål til alt dette kjente og tradisjonelle – og som ikkje alltid har verka inkluderande. Ikkje for alle. I skuggen av den folkelege norske nasjonalismen har det også verka understraumar av mørkare og meir ekskluderande nasjonalisme. Dette – og meir til er tematikkar som har oppteke museet mykje dei siste åra.

HANDVERK // FORMIDLING (VARIERER GJENNOM SESONGEN):
1 HØYNE: Skulehistorie.
2 ROTASJON: Nye utstillingar.
3 ARTSRIK BLOMSTERENG: Ljåslått, duft av sommar og insektsurr.
4 ROGNE // SKATTEBU: Folkemusikk og dans kvar heile time.
5 HANDE: Omvising startar her.
6 HAFTON: Forteljarstund.
7 PRESTØY: Tekstilhandverk.
8 FESTPLASSEN: Barneaktivitetar.
9 NYSTØGA: Vennelaget byr på handverk eller song.
10 BRENN: Film.
11 DALE: Film.
12 SUSEN: Film.
13 KVIE: Griser, høner, urtehage, ljåslått og hypping av poteter.
14 STORØYA: Dyr av gamle norske raser på beite. Fotoutstilling. Gardshus, utmarkshus, husmannsplass og stølshus.
15 TURVEG: Naturstig på skogsveg og stig.
16 STØLEN: Stølsformidling.