Hopp til hovudinnhald

Sommar på Valdres Folkemuseum

SOMMARFERIEN: OPE ALLE DAGAR kl. 10-17

Friluftsmuseum, gardsliv og tradisjonskultur
Utstillingar, friluftsmuseum med 72 antikvariske hus
Folkemusikk og dans: kvar heile time kl. 11-16
Omvising ute kl. 12.30 og 14.30

Spelemenn og dansarar, handverkarar og forteljarar, budeier og husdyr (varierande aktivitetar frå dag til dag)

Kafeen er open kl. 11.00-19.00

Immateriell kultur

Det er den immaterielle kulturen som står i sentrum ved formidlinga ved Valdres Folkemuseum. Museet er ein levande møteplass der dialog og demonstrasjon, kurs og opplæring står i sentrum. Sommarstid kan besøkande møte spelemenn og dansarar, handverkar, forteljarar, budeier, songarar og felemakarar. Varierende aktivitetar frå dag til dag. 

Utstillingane

I dei faste utstillingane møter vår eigen kultur motstand. I utstillinga «Fargerike fellesskap – kvitt raseri» stiller museet kritiske spørsmål til alt dette kjente og tradisjonelle – og som ikkje alltid har verka inkluderande. Ikkje for alle. I skuggen av den folkelege norske nasjonalismen har det også verka understraumar av mørkare og meir ekskluderande nasjonalisme. Dette – og meir til er tematikkar som har oppteke museet mykje dei siste åra.


Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1