Hopp til hovudinnhald

Sommar på Valdres Folkemuseum

SOMMARFERIEN: OPE ALLE DAGAR

Friluftsmuseum, gardsliv og tradisjonskultur
Utstillingar, friluftsmuseum med 72 antikvariske hus
Folkemusikk og dans: kvar heile time kl. 11-16
Omvising ute kl. 12 og 14

Spelemenn og dansarar, handverkarar og forteljarar, budeier og husdyr (varierande aktivitetar frå dag til dag)

SKULDERSESONG (STENGT MÅNDAGAR)

Utstillingar og museumsbutikk
Friluftsmuseum med 72 antikvariske hus
Omvising etter avtale

Immateriell kultur

Det er den immaterielle kulturen som står i sentrum ved formidlinga ved Valdres Folkemuseum. Museet er ein levande møteplass der dialog og demonstrasjon, kurs og opplæring står i sentrum. Sommarstid kan besøkande møte spelemenn og dansarar, handverkar, forteljarar, budeier, songarar og felemakarar. Varierende aktivitetar frå dag til dag. 

Utstillingane

I dei faste utstillingane møter vår eigen kultur motstand. I utstillinga «Fargerike fellesskap – kvitt raseri» stiller museet kritiske spørsmål til alt dette kjente og tradisjonelle – og som ikkje alltid har verka inkluderande. Ikkje for alle. I skuggen av den folkelege norske nasjonalismen har det også verka understraumar av mørkare og meir ekskluderande nasjonalisme. Dette – og meir til er tematikkar som har oppteke museet mykje dei siste åra.


Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1