Hopp til hovedinnhold

Sommar på Valdres Folkemuseum

OPNINGSTIDER:
JULI OG AUGUST: Dagleg 10.00-17.00
JUNI OG SEPT: Dagleg 11.00-16.00 (stengt måndagar)

KVAR DAG:
Utstillingar, filmar, omvisingar, friluftsmuseum med dyr på beite og 72 antikvariske hus

HEILE SOMMARFERIEN:
Omvising ute kl. 12 og 14
Folkemusikk & dans: kvar heile time kl. 11-16
Omvising i Skakke folkedrakter kl. 13 og 16 - avgrensa plass; kjøp billett på førehand her
Skakke folkedrakter - Nasjonalmuseets vandreutstilling 17.6-17.9.

VELKOMSTBYGGET:
HOVUDINNGANG: Billettar, informasjon, wc


MEIR INFO:
Logo til Skakke folkedrakter

Immateriell kultur

Det er den immaterielle kulturen som står i sentrum ved formidlinga ved Valdres Folkemuseum. Sommarstid er det dette den besøkande møter: spelemenn og dansarar, handverkarar, forteljarar, songarar og bunadtilverkarar, felemakarar – og makarar av alle andre slag – gjer museet til ein levande møteplass der demonstrasjon, kurs og opplæring står i sentrum.

I dei faste utstillingane møter vår eigen kultur motstand. I utstillinga «Fargerike fellesskap – kvitt raseri» stiller museet kritiske spørsmål til alt dette kjente og tradisjonelle – og som ikkje alltid har verka inkluderande. Ikkje for alle. I skuggen av den folkelege norske nasjonalismen har det også verka understraumar av mørkare og meir ekskluderande nasjonalisme. Dette – og meir til er tematikkar som har oppteke museet mykje dei siste åra.