Hopp til hovudinnhald

Prisliste

Strengar for hardingfele og langleik

BESTILL: Vi sender gjerne strengar per post, bestill her: info@valdres.museum.no

MUSEUMSBUTIKKENStrengar kan du også kjøpe i museumsbutikken på Valdres Folkemuseum. 

Rudi langeleikstrengar

600 Sølvstål sett 8 stk 120 cm (7+1). Kr 352

630 Bass-streng, overspunne stål, 1 stk, 120 cm. Kr 240

Fanitullen hardingfelestrenger – enkeltstrengar

501 E-kvint, sølvstål, kr 52

510 A-kvart, tarm, kr 142

511 A-kvart, heilspunne, kr 154

520 D-ters, tarm, langspunne 830s, kr 178

521 D-ters, tarm, heilspunne, aluminium, kr 378

530 G-bass, tar, heilspunne 830s, kr 450

Fanitullen hardingfelestrengar – sett

500 A510 og D520, kr 822

500b A-511 (stål) og D-520, kr 832

550 5 understrengar, sølvstål, kr 184

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1