Omvising i utmarksområdet på Valdres Folkemuseum

Guida vandring

Valdres Folkemuseum har over hundre hus og anlegg. Mange av dei ligg i utmarksområdet på museet, ovanfor Kviistunet på Storøye. Torsdag 12. september klokka 19 tek konservator Anne Marit Noraker oss med på kveldsomvising i dette området.

På omvisinga går vi mellom anna inn i Smørliselet (biletet) – ein selstype med jordgolv, og med både fjøs, skut, sel og bu i éi lengde. Selet er frå kring 1750 og var langstøl til Stor-Måno, garden der Valdres vidaregåande skule no ligg på Leira. Valdres Jordbruksskule og Oppland fylke gav bygningen til museet, og selet vart flytt hit i 1958/1959.

Vandringa tek halvannan time og er gratis for medlemmer av Vennelaget for Valdres Folkemuseum. Munkekroen er open til kl. 19, for dei som ønskjer eit måltid før vandringa.

Valdres Folkemuseum, torsdag 12. september kl. 19.00.