Hopp til hovudinnhald

Lag eit snøsurfebrett

Undervisningstilbod for 9.-10. trinn

 • Snøsurfebrett

Om tilbodet

I løpet av to dagar har elevane moglegheit til å lage sitt eige snøbrett. Truleg er det litt snø, slik at vi får testa bretta til slutt. Dette undervisningsopplegget skjer på den enkelte skule - så sant skulen har høveleg verkstad - der kvar elev kan arbeide på eigen plass. Ta kontakt ved spørsmål rundt verkstedfasilitetar. 

Mål

 • skape interesse og kunnskap blant unge for tradisjonshandverk og dyrke gleda av å skape noko med nevane

 • bruke reidskap som høvel

 • få eit fysisk kjensle til material og verktøy
 • skape ein god arbeidsatmosfære 

Fakta

 • Instruktørar: Thomas Aslaksby og Daniel Furnes
 • Lengde: 2 fulle skuledagar, alternativ: 10. + 11. desember, 14. + 15. januar, 21. + 22. januar
 • Kven: 9.-10. trinn - på skulen
 • Pris: Ta kontakt
 • Påmeldingsfrist: 1. november 2024
 • 1/2
 • 2/2

Støtta av

 • Sparebankstiftelsen DNB logo
  1/1
Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 1