Barnas dag

Museet_2018_web_Foto_Anne_Marte_Foer-54.jpg (Foto/Photo)

For dei eldste barnehagebarna (fire- og femåringar)


- UTGÅR I 2021 -

Valdres Folkemuseum er den finaste leikeplassen i heile Valdres. Her har ungar leika i over 100 år og kvar sumar kjem dei tilbake. Det er mykje å undre seg over på museet. Ein tenkjer på korleis dei hadde det, dei som budde i dei gamle husa. Ja, tenk at folk budde her. Ikkje hadde dei vask og ikkje hadde dei do.

Sjølv om mykje har endra seg på 100 år, er det ikkje sikkert ungar før i tida var så ulike oss. Nokre arbeidde meir enn andre, dagar var gode og dagar var mindre gode. Mange svalt, andre fekk mat fleire gonger om dagen. Nokre måtte vera med i hardt arbeid frå dei var ganske småe. Ferie og fritid var ukjend for dei fleste, men ungar leika før òg. På Barnas dag får ungane leike og kose seg, og dei får eta nysteikte lappar.

Aktivitetar

  • Førskule i Høyne
  • Hallingdans i festsalen
  • Lappesteiking i Dalestogo og Flatigarden
  • Fôrhopping i låven på Kvie-tunet
  • Pil og boge-verkstad på Slidrehuset