Hopp til hovedinnhold

Barnas dag

For dei eldste barnehagebarna (fire- og femåringar)

Valdres Folkemuseum, måndag 27. mai

Vi ynskjer dei eldste barna i barnehagane velkomne til Barnas dag, og håper alle barn i Valdres kan bli kjend med museet. Kven er vi og kva skjer på eit museum? 

Aktivitetar

 • Saueklipping
 • Folkemusikk og abligøyar
 • Huske, gråtass, sandkasse og styltar
 • Leirmuring
 • Fôrhopping, luking og planting, livet på garden
 • Kvar kjem mjølka frå? Møt kalvane og bonden

Med atterhald om endringar i programmet


PÅMELDING FOR BARNEHAGANE:

TIDSPUNKT I 2024

Måndag 27. mai kl. 09.30-13.45
På Valdres Folkemuseum

Fakta

 • Lengde: Heildagsopplegg. I tillegg kjem reise og matpause
 • Kven: For 4- og 5-åringane i barnehagane
 • Ta med: Klede etter været, gode sko, mat og drikke. 
 • Pris: Kroner 70 per barn
 • Påmeldingsfrist: 1. mai

TIL DEI VAKSNE

Alle grupper som deltek i undervisingstilbodet, skal ha med seg vaksne, og det er dei barnehagetilsette som har ansvaret for gruppa. Ved museet ynskjer vi å gi dei unge gode opplevingar. Erfaringa vår er at dei som er godt førebudd, får mest ut av dagen. Snakk med borna før de kjem; kva er eit museum, korleis oppfører ein seg og kva skal skje under besøket? Meld frå i god tid om de har særskilde behov. Vi gler oss til å sjå dykk!

Museum24:Portal - 2024.04.07
Grunnstilsett-versjon: 1