Barnas dag

Museet_2018_web_Foto_Anne_Marte_Foer-73.jpg (Foto/Photo)

For dei eldste barnehagebarna (fire- og femåringar)

Valdres Folkemuseum, måndag 30. mai 2022

Endeleg kan vi igjen ynskje dei eldste barna i barnehagane velkomne til Barnas dag! Vi håper alle barn i Valdres kan bli kjend med museet. Kven er vi og kva skjer på eit museum? 

PÅMELDINGSFRIST: 1. mai
PRIS: 50 kr per barn    
TA MED: Varme klede, gode sko, mat og drikke. Museet har takkar og bålpanner som de kan låne til evt. matlaging

Aktivitetar

  • Saueklipping
  • Folkemusikk og abligøyar
  • Huske, gråtass, sandkasse og styltar
  • Leirmuring
  • Fôrhopping, luking og planting, livet på garden
  • Kvar kjem mjølka frå? Møt kalvane og bonden

PÅMELDING FOR BARNEHAGANE:

TIL DEI VAKSNE

Alle grupper som deltek i undervisingstilbodet, skal ha med seg vaksne, og det er dei barnehagetilsette som har ansvaret for gruppa. Ved museet ynskjer vi å gi dei unge gode opplevingar. Erfaringa vår er at dei som er godt førebudd, får mest ut av dagen. Snakk med borna før de kjem; kva er eit museum, korleis oppfører ein seg og kva skal skje under besøket? Meld frå i god tid om de har særskilde behov. Vi gler oss til å sjå dykk!