AVLYST: Restaurering av vindauge

Blaflat_Anne_Marit_Noraker.jpg (Foto/Photo)

KURSINNHALD

På kurset skal vi lære å restaurere gamle vindauge. Det blir mykje praktisk arbeid og ein del teori. Kurset går føre seg på Blåflat i Etnedal.

Dette kurset blir avlyst grunna for få påmeldte.

FAKTA

INSTRUKTØR: Tone Bråthen

TID: 13.-16. oktober 2022 (28 timer)

STAD: Blåflat, Etnedal

PRIS: Kr 3.500 inkl. materialar (rabattpris kr 3.300 for medlemmer av Fortidsminneforeningen og dei med årskort til Valdresmusea)

PÅMELDINGSFRIST: 1. oktober 2022

MÅLGRUPPE: Kurset er ope for alle.

ARRANGØR: Valdresmusea

Når me her i Valdres pratar om "glas", pratar me om heile vindauge, med karm, ramme, sprosser og sjølve glasruta.

Er du så heldig at du er eigar av eit gamalt hus der glasa ikkje er skifta? Er du klar over at desse gamle glasa kan bli like bra, eller betre, enn nye glas? Både når det gjeld varmeisolering og støyisoelring! I tillegg beheld du ei viktig historisk kjelde, gode materialar, flotte profilar på listverk og sprosser som vanskeleg let seg erstatta.

Skiftar du glasa i huset ditt, kan du sikkert få ein dyktig snekker til å kopiera dei gamle, og få det nesten likt. Men "nesten likt" er ikkje nok. 

Kanskje er dei gamle glasa ròtne og stygge? Eller er dei ròtne? Om du stikk ein kniv inn i det gråe treverket råkar du truleg friskt og hardt treverk, sjølv om vedlikehaldet har vore fråverande dei siste tiåra. Kitt og måling har ikkje vore tema. Kanskje er det råte? Likevel treng du ikkje skifta glasa dine, dei let seg reparera. Vil du få ein snekker til å ta på seg dette? Eller vil du gjera det sjølv men synest ikkje du kan nok? Fortvil ikkje. Eit av kursa Valdresmusea arrangerer i år handlar om dette; korleis skifta ut råte i glaset, korleis ta vare på det for framtida og korleis kan eit gamalt glas bli like bra, eller betre, enn eit nytt?

Ta gjerne med eigne glas eller bli med på å pusse opp glas på Blåflat.

Spørsmål og påmelding

til Odd Arne Rudi, bygningsvernrådgjevar
Epost: odd.arne.rudi@valdres.museum.no
Tlf: 61 35 99 07 / 976 89 065
Valdres Folkemuseum, Tyinvegen 27, 2900 Fagernes

NB: All påmelding må gå direkte til Odd Arne. Det er ikkje nok å trykke "kjem" på Facebook.

BETALING til konto nr 2070 05 01524, merk med tittel på kurset.

  Foto frå kurset i 2021

  • (Foto/Photo)
   1/4
  • (Foto/Photo)
   2/4
  • (Foto/Photo)
   3/4
  • (Foto/Photo)
   4/4