Hopp til hovudinnhald

Valdresskifer

I skiferens rike

Frå 1700-talet vart det meir og meir vanleg å legge skifer på taka i Valdres. Skiferen vart òg nytta til muring, peis, piper og gravsteinar. Dei største skifer­gruvene låg i Øystre Slidre, men det fanst òg mange dagbrot andre stader i Valdres. Då Valdres fekk jernbane i 1906, vart det lett­are å sende skiferen ut av distriktet. Store mengder takskifer frå Valdres vart nytta både i norske og andre europeiske byar. På det meste arbeidde kring 150 mann i den lokale skiferindustrien.

Kvart år arrangerer Valdresmusea handverkskurs i skifertekking.

  • 1/2
  • 2/2

SLATE ROOFS:
Slate roofs became increasingly popular in Valdres from the 1700s onwards. The slate was also used for walls and head­stones. The larg­est slate quarries were located in Øystre Slidre, but there also many open case mines around Valdres. When the railway line came to Vald­res in 1906, it became
easier to ship the slate outside the district. Vast amounts of roof slate from Valdres were used both in Norwegian and in other European cities. At its peak the slate industry employed around 150 men in Valdres. Photos from T. Plesner’s photo album. Plesner operated several slate quarries around 1900.

Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 1