Jump to maincontent

To kurs i smiing

På Valdres Folkemuseum

KURSINNHALD

Om du ikkje har erfaring, eller om du kan litt om smiing frå før, passar desse kursa like godt! Om du er ungdom eller vaksen, ja, så passar kursa også like godt! Det bli smiing frå dei enklaste krokar til meir kompliserde ting etterkvart. Truleg ikkje sverd og brynje, men heller eit hjarte i stål, og kanskje eit lite knivblad om du har lyst til det.

SMIING FOR UNGDOM OG VAKSNE

INSTRUKTØR: Smed Knut Olav Dokken

TID: 10., 17., 24. januar og 28. januar (3 kveldar + 1 dag) (18 timar)

STAD: Valdres Folkemuseum

PÅMELDINGSFRIST: 28. desember

PRIS: Ungdom kr 1.500, vaksen kr 3.200 (rabattpris: 2.500 for medlemmer av Verne-Vøla). Prisen inkluderer materiell. PS: Ungdomsprisen er sponsa litt ekstra.

MÅLGRUPPE: Alle over 13 år, med og utan smierfaring.

ARRANGØR: Valdresmusea

Med atterhald om endringar

SMIING FOR UNGDOM OG VAKSNE

INSTRUKTØR: Smed Knut Olav Dokken

TID: 11., 18., 25. og 29. januar (3 kveldar + 1 dag) (22 timar)

STAD: Valdres Folkemuseum

PÅMELDINGSFRIST: 28. desember

PRIS: Ungdom kr 1.800, vaksen kr 3.700 kr inkl. materiell (rabattpris: kr 3.500 for medlemmer av Fortidsminneforeningen og dei med årskort til Valdresmusea)​. PS: Ungdomsprisen er sponsa litt ekstra.

MÅLGRUPPE: Alle over 13 år, med og utan smierfaring

ARRANGØR: Valdresmusea

Med atterhald om endringar

Spørsmål og påmelding

til Odd Arne Rudi, bygningsvernrådgjevar
Epost: odd.arne.rudi@valdres.museum.no
Tlf: 61 35 99 07 / 976 89 065
Valdres Folkemuseum, Tyinvegen 27, 2900 Fagernes

NB: All påmelding må gå direkte til Odd Arne. Det er ikkje nok å trykke "kjem" på Facebook.

BETALING til konto nr 2070 05 01524, merk med tittel på kurset. 

  • 1/1
  • 1/2
  • 2/2
    Foto: Anne Marit Noraker