Søknadsskriving for restaureringstiltak

Gratiskurs på Teams

DSC_4856.JPG (Foto/Photo)

Kvar og korleis søke støtte til restaurering og tilrettelegging av kulturminne?
Velkomen til digitalt rettleingskurs.

STAD: Direktesending på Teams: Klikk her for lenke til arrangementet
TID: 1. mars 2021 kl. 9.00-14.00 
MÅLGRUPPE: Eigarar av verneverdige hus, byråkratar og handverkarar 
ARRANGØRAR: Valdresmusea og Valdres Natur- og Kulturpark, med stønad frå Kulturminnefondet

PROGRAM:

Oppstart kl 9.00:

  • Velkomen ved Odd Arne Rudi, bygningsvernrådgjevar for Valdres
  • Kvar kan me få hjelp? Orientering ved Katharina Sparstad, kulturkonsulent i Valdres Natur- og Kulturpark
  • SMIL-ordninga (spesielle miljøtiltak i kommunane) ved Wenche Søndrol, landbrukskonsulent i Vang
  • Pause
  • Ein huseigars erfaringar ved Tor Evert Johansen, huseigar og brukar av støtteordningar
  • Kva kan bygningsvernrådgjevaren bidra med v/Odd Arne Rudi
  • Kulturminnefondet si rolle v/Terje Breigutu Moseng, Kulturminnefondet
  • Erfaringar frå utøvande handverkar, ved Harald Thomas Jevne, handverkar

14.00 Slutt

STØTTE?

Vil du støtte arbeidet til Valdresmusea? Valdresmusea sin gåvekonto er 1503.37.02431 // Vipps-nummeret er 613066.

Spørsmål og påmelding

til Odd Arne Rudi, bygningsvernrådgjevar
Epost: odd.arne.rudi@valdres.museum.no
Tlf: 61 35 99 07 / 976 89 065
Valdres Folkemuseum, Tyinvegen 27, 2900 Fagernes