Hopp til hovedinnhold

Søknadsskriving for restaureringstiltak

Kvar og korleis søke støtte til restaurering og tilrettelegging av kulturminne?
Velkomen til rettleingskurs.

STAD: Tingvang, Bygdinvegen 1989, 2940 Heggenes (kommunehuset i Øystre Slidre)

TID: 4. april, kl. 9.00 - 14.00

MÅLGRUPPE: Eigarar av verneverdige hus, eldsjeler, byråkratar og handverkarar 

ARR: Valdresmusea

PÅMELDING: Kurset er gratis, men på grunn av lønsj vil vi gjerne at de melder dykk på. Sjå nedst på sida.

PROGRAM:

09.00 Velkomen ved Odd Arne Rudi, bygningsvernrådgjevar for Valdres

09.15 Kvar kan me få hjelp? Orientering ved Katharina Sparstad, kulturkonsulent i Valdres Natur og Kulturpark

09.45 Kulturminnefondet si rolle v/Tor-Einar Siebke, Kulturminnefondet

10.30 SMIL-ordninga (spesielle miljøtiltak i kommunane) ved Gustav Fystro, jordbrukssjef i Øystre Slidre

11.00 Pause

11.30 Korleis finna fram i kommunale system i byggesaker, korleis finna fram og forhalda seg til ymse grunnlagsdata, ved Tore Østlund, byggesaksbehandlar i Øystre Slidre kommune

12.00 Kva kan bygningsvernrådgjevaren bidra med?  Odd Arne Rudi

12.30 Ein huseigars erfaringar, Marita Larsen Helland

13.00 Erfaringar frå utøvande handverkar, ved tradisjonshandverkar HåvarAabol   

13.30 Spørsmål og kommentarar. Individuell hjelp.

14.00 Slutt

STØTTE?

Vil du støtte arbeidet til Valdresmusea? Valdresmusea sin gåvekonto er 1503.37.02431 // Vipps-nummeret er 613066.

Spørsmål og påmelding

til Odd Arne Rudi, bygningsvernrådgjevar
Epost: odd.arne.rudi@valdres.museum.no
Tlf: 61 35 99 07 / 976 89 065
Valdres Folkemuseum, Tyinvegen 27, 2900 Fagernes

NB: All påmelding må gå direkte til Odd Arne. Det er ikkje nok å trykke "kjem" på Facebook.

Museum24:Portal - 2024.04.07
Grunnstilsett-versjon: 1