Søknadsskriving for restaureringstiltak

Kurs - enten på Vang bibliotek eller på Teams

DSC_4856.JPG (Foto/Photo)

Kvar og korleis søke støtte til restaurering og tilrettelegging av kulturminne?
Velkomen til rettleingskurs.

STAD: Vang bibliotek - eller på Teams (avhenger av smittevernreglar)
TID: 1. mars 2021 kl. 10.00 -16.00 
MÅLGRUPPE: Eigarar av verneverdige hus, byråkratar og handverkarar 
PRIS: kr 300 
PÅMELDING innan 15. februar
BETALING til konto nr 2070 05 01524, merk med tittel på kurset.

Arrangørar: Valdresmusea og Valdres Natur- og Kulturpark, med stønad frå Kulturminnefondet

PROGRAM:

Oppstart kl 10.00:

  • Velkomen ved Odd Arne Rudi, bygningsvernrådgjevar for Valdres
  • Presentasjonsrunde. Problemstillingar frå den enkelte, behov for hjelp
  • Kvar kan me få hjelp? Orientering ved Katharina Sparstad, kulturkonsulent i Valdres Natur- og Kulturpark
  • SMIL-ordninga (spesielle miljøtiltak i kommunane) ved Wenche Søndrol, landbrukskonsulent i Vang
  • Pause
  • Ein huseigars erfaringar ved Anine Rauken Kattevold, huseigar og brukar av støtteordningar
  • Bygningsvernrådgjevaren si rolle ved Odd Arne Rudi
  • Kva kan Kulturminnefondet bidra med
  • Individuell hjelp
  • Erfaringar frå utøvande handverkar, ved Harald Thomas Jevne, handverkar

16.00 Slutt

Spørsmål og påmelding

til Odd Arne Rudi, bygningsvernrådgjevar
Epost: odd.arne.rudi@valdres.museum.no
Tlf: 61 35 99 07 / 976 89 065
Valdres Folkemuseum, Tyinvegen 27, 2900 Fagernes

Biletet er take av ei fjøs på Stølsvidda, på Tyrishølt i Ulnes sameige.