Skog og materialkvalitet

2 dagar, totalt 14 timar

Skog_AMN.jpg (Foto/Photo)

Tømmer i skogen blir materialar til huset

I løpet av kurset ser me på variasjonane i skogen frå sør i Valdres, i Begnadalen i Sør-Aurdal til tregrensa mot fjella i Øystre Slidre. På båe plassane kan me venta oss å finna seinvokse tømmer av god kvalitet. Men er det likevel forskjellar?

Kva kan me lesa av treet når det står på rot, kva type materialar kan me få av desse ranke flotte gran-stammane. Og kva kan den krokete furua nyttast til? Når på året skal hogst skje, og kor gamalt bør treet vera?

I skogen til Torger Hegge skal me finna att tre som vart skada for kanskje så mykje som for 25 år sidan; det vart både ringbarka og flekkbarka, og på nokre tre vart toppen teken av.

Korleis har trea klart seg gjennom alle desse åra? Me håpar å få til gode diskusjonar rundt dette temaet, for det er sjeldan berre eit svar som er rett.

Program torsdag 27. oktober: 

Kvar: Begnadalen. Oppmøtestad: Buvassvegen 18 + 100 m > trelastlager på høyre hand

Kl. 9.00: Oppmøte, presentasjon, kaffi

Kl. 9.30: Saktevaksande skog ved Knut Lundem Hougsrud / http://www.graan.no/

Kl. 11.00: Lønsj ved bålet i skogen

Kl.12.00: Skogvandring ved Knut Lundem Hougsrud og Håvard Aabol

Kl. 13.30: Sortering av materialar ved Norsk Bygdesagforening

Kl. 16.00: Slutt

Program fredag 28. oktober:
Kvar: Heggebygde, skogen til Torger Hegge (konkret oppmøtestad blir opplyst den fyrste kursdagen)

Kl. 8.00: Oppmøte. Skogvandring ved Håvard Aabol og Steinar Moldal.

Kl. 11.00: Lønsj ved bålet i skogen

Kl. 12.00: Skogvandring ved Håvard Aabol og Steinar Moldal

Kl. 16.00: Slutt