Skog og materialkvalitet

2 dagar, totalt 14 timar

Skog_AMN.jpg (Foto/Photo)

Tømmer i skogen blir materialar til huset

I løpet av kurset ser me på variasjonane i skogen frå sør i Valdres, i Begnadalen i Sør-Aurdal til tregrensa mot fjella i Øystre Slidre. På båe plassane kan me venta oss å finna seinvokse tømmer av god kvalitet. Men er det likevel forskjellar?​

Kva kan me lesa av treet når det står på rot, kva type materialar kan me få av desse ranke flotte gran-stammane. Og kva kan den krokete furua nyttast til? Når på året skal hogst skje, og kor gamalt bør treet vera?

I skogen til Torger Hegge skal me finna att tre som vart skada for kanskje så mykje som for 25 år sidan; det vart både ringbarka og flekkbarka, og på nokre tre vart toppen teken av.

Korleis har trea klart seg gjennom alle desse åra? Me håpar å få til gode diskusjonar rundt dette temaet, for det er sjeldan berre eit svar som er rett.

Program torsdag 27. oktober: 

Kvar: Begnadalen. Oppmøtestad: Buvassvegen 18 + 100 m > trelastlager på høyre hand

Kl. 9.00: Oppmøte, presentasjon, kaffi

Kl. 9.30: Saktevaksande skog ved Knut Lundem Hougsrud http://www.graan.no/

Kl. 11.00: Lønsj ved bålet i skogen

Kl.12.00: Skogvandring ved Knut Lundem Hougsrud og Steinar Moldal

Kl. 13.30: Bygdesagene, ein viktig aktør i lokal foredling, ved Inger-Marie Svingeset og Ivar Grøndahl frå Norsk Bygdesagforening

Kl. 16.00: Slutt

Program fredag 28. oktober:
Kvar: Heggebygde, skogen til Torger Hegge (konkret oppmøtestad blir opplyst den fyrste kursdagen)

Kl. 8.00: Oppmøte. Skogvandring ved Steinar Moldal.

Kl. 11.00: Lønsj ved bålet i skogen

Kl. 12.00: Skogvandring ved Steinar Moldal

Kl. 16.00: Slutt

ARRANGØR: Valdresmusea

PRIS: Kr 2.400 (rabattpris kr 2.100 for medlemmer av Fortidsminneforeningen og dei med årskort til Valdresmusea, betalast inn på konto 2070 05 01524 ved påmelding. Merk «Skogsamling»)

PÅMELDINGSFRIST: 10. oktober

Med atterhald om endringar

Spørsmål og påmelding

til Odd Arne Rudi, bygningsvernrådgjevar
Epost: odd.arne.rudi@valdres.museum.no
Tlf: 61 35 99 07 / 976 89 065
Valdres Folkemuseum, Tyinvegen 27, 2900 Fagernes

NB: All påmelding må gå direkte til Odd Arne. Det er ikkje nok å trykke "kjem" på Facebook.

BETALING til konto nr 2070 05 01524, merk med tittel på kurset.