Jump to maincontent

Murarkurs

KURSINNHALD

Vi skal mure støttemur og kistemur som perrong ved ein stasjonsbygning på Valdres Folkemuseum. Muringa skjer med naturstein som vert tørrmura. Det er ikkje nødvendig med kunnskap om muring frå før

FAKTA

INSTRUKTØR: Handverkar Knut Andreassen 

STAD: Valdres Folkemuseum

TID: 4.-6. mai 2023 kl. 08.00-16.00 (24 timar) 

PRIS: Kr 3.500 (rabattpris kr 3.300 for medlemmer av Verne-Vøla og dei med årskort til Valdresmusea)

PÅMELDINGSFRIST: 18. april 2023

ARRANGØR: Valdresmusea
Med atterhald om endringar

Spørsmål og påmelding

til Odd Arne Rudi, bygningsvernrådgjevar
Epost: odd.arne.rudi@valdres.museum.no
Tlf: 976 89 065
Valdres Folkemuseum, Tyinvegen 27, 2900 Fagernes

Påmeldingslenke vil snart bli lagt ut her

Det er ikkje nok å trykke "kjem" på Facebook.

BETALING til konto nr 2070 05 01524, merk med tittel på kurset.

  Bilete frå tidlegare murarkurs

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5