Hopp til hovedinnhold

Liljer og håp

I mellomalderen vart det laga vakkert inventar til kyrkjene. Noko kom utanfrå, andre ting vart skorne av lokale handverkarar – alt i utsøkte teknikkar, med religiøse symbol og bibelske motiv.

For mange var kvardagen ein kamp for å overleva. Men blomar gav håp. Benken frå Åbol stavkyrkje har liljer på vangane. Blomen symboliserer jomfru Maria og var eit mykje nytta dekorelement på 1200-talet. Det vesle skrinet – frå same tid – viser ein mann og eit dyr i kamp. Er dette Bibel-legenda om Samson, han som drap løva?

Skulpturen kjenner vi som Madonnaa frå Lomen, men er det sikkert at dette er kvinna Maria? Håret bølgjar mjukt, og personen ber ei fyrstekrone. Kan det vera Kristus?

  • 1/3
    Maddonnaa er lån fra Lomen stavkyrkje.
  • 2/3
    Lysskrin frå samlinga til Valdres Folkemuseum.
  • 3/3
    Kyrkjebenken som ein gong stod i Aabol stavkyrkje er lån frå Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.
Museum24:Portal - 2024.04.07
Grunnstilsett-versjon: 1