Hopp til hovudinnhald

Kvar kan ein søke støtte til istandsetjing?

  • Biletet er take av ei fjøs på Stølsvidda, på Tyrishølt i Ulnes sameige. Foto: Anne Marit Noraker

Kvar og korleis søke støtte til restaurering og tilrettelegging av verneverdige hus? Kvart å held vi retteleiingskurs. Det er ikkje mange fylke som har tilsvarande bygningsvernrådgjevarordning som Oppland, men det meste av informasjonen er relevant uansett kvar i landet ein bur. Her kan du laste ned ein del av dokumentasjonen som vart delt på kurset i 2021:

Kontaktinformasjon

Odd Arne Rudi, bygningsvernrådgjevar
odd.arne.rudi@valdres.museum.no
Tlf: 61 35 99 07 / 976 89 065
Valdres Folkemuseum, Tyinvegen 27, 2900 Fagernes

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1