Hopp til hovudinnhald

Kursskifte i skogbruket?

Foredragskveld på Slidrehuset

Velkomen til foredrag v/ Gjermund Andersen. Han presenterer sine tankar rundt korleis ein kan få til ein berekraftig kursendring i skogbruket. Andersen er dagleg leiar i Naturvernforbundet sitt skogutvalg, skogbrukar og forfattar. Mellom anna har han skrive ei lang rekkje artiklar og fleire bøker om skogbruk og naturvern. No seinast boka Nytt skogbruk! 

"Skal vi bare fortsette som før? Lønnsomheten i skogbruket blir stadig svakere. Samfunnsbidraget fra skogbruket blir stadig mindre. Kvaliteten på trevirket fra skogen blir stadig dårligere. Vi utnytter ikke skogens klimapotensial. Skogbrukets påvirkning av naturen blir stadig mer brutal. Skal vi likevel bare øke hogstflatestørrelsen og minske hensynene til omverdenen - i et siste desperate forsøk på å opprettholde fordums storhet og inntekt? Og hvor lenge går det, før vi i ærlighetens navn må be kommende generasjoner om unnskyldning? Eller skal vi ta grep? Tenke helt nytt og drive et annerledes skogbruk? Et skogbruk som både er lønnsomt, samfunnsansvarlig og bærekraftig? Det er dette «Nytt skogbruk!» handler om: Nødvendigheten av et kursskifte for norsk skogbruk."

STAD: Slidrehuset, Valdres Folkemuseum

TID: Torsdag 28. september kl. 18.00

PRIS: kr. 100, -. Det vert enkel servering 

MÅLGRUPPE: Foredraget er ope for alle. Om du er skogbrukar eller berre glad i skogen bør dette vere foredraget vere noko for deg. 

ARR: Valdresmusea

Om skog og materialkvalitet

Foredraget er ope for alle, og skjer under denne samlinga:

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1