Kontaktinformasjon

Valdresmusea AS
Tyinvegen 27, 2900 Fagernes
Telefon: 61 35 99 00 // info@valdres.museum.no
Foretaksnummer: 990 209 081

Valdres Folkemuseum 
Tyinvegen 27, 2900 Fagernes
Telefon: 61 35 99 00 // info@valdres.museum.no

Bagn Bygdesamling
Valdresvegen 3250, 2930 Bagn
Tlf. 61 35 99 00 // info@valdres.museum.no
Kontaktpersonar: Per Ivar Stensæter // Ole Aastad Bråten

Bautahaugen Samlinger
Hedalsvegen 2043, 3528 Hedalen
Tlf: 901 42 075 // info@valdres.museum.no
Kontaktperson: Halstein Nerbye

Norsk institutt for bunad og folkedrakt 
Tyinvegen 27, 2900 Fagernes
Tlf: 61 36 62 50 // post@bunadogfolkedrakt.no

Munkekroen 
Tyinvegen 27, 2900 Fagernes
Tlf: 61 36 01 77 // mail@munkekroen.com
Heimeside: www.munkekroen.com    

TILSETTE VALDRESMUSEA

Kontaktinformasjon finn du her.

KULTURKLYNGA

Jørn Hilme-stemnet 
Tlf. 61 36 46 71 // post@hilme.no // Knut Aastad Bråten

Strunkeveko
Tlf. 61 36 46 71 // post@strunkeveko.no // Frank Rolland

Valdres Folkedraktsaum
Tlf. 906 50 951 // grethe.rudi.b@live.com // Grethe Rudi Bråten

Filmfotograf Jørn Nyseth Ranum
Tlf. 977 97 718 // jorn@ranum.no // Jørn Nyseth Ranum