Hopp til hovedinnhold

Inngang til utstillingane

Rotasjon

Stødig styrer handa kniven, lett dansar kosten i runde rørsler. Kister, krus og klede. I tusen år har dyktige handverkarar skapt rikdom og pryd for kjærleik og helse. Kvart eit sting, kvar ei rose – eit kjærteikn, eit kyss – til ein kjærast, ein ven. Tek du vare på kjærasten din?

Handverkaren er lekk i ei kjede – av menn og kvinner som har vove, skore og smidd. Alle står dei i ein intim og heimleg tradisjon. For meisteren viser veg, og eleven apar etter. Før søkte vi kunnskapen i bygda som vi kalla heime. I dag finn vi inspirasjon kor som helst. Kva er heime for deg? Kor finn du din tradisjon?

Rosene i utstillinga er skapte her. Dei liknar ikkje rosene i andre dalføre. Gjennom generasjonar har målarane funne si eiga form. Men impulsane kjem til oss frå alle stader. Skapte langt unna, under andre breiddegradar. I dei lokale tradisjonane møter vi dei fjerne impulsane.

«Rotasjon» er historia om ein gamal kultur – som i spennet mellom det nære og det fjerne rommar tradisjon og nyskaping. Midt i omdreiinga står bygdekunstnaren, som tek vare på gullet, og som audmjukt fører det vidare.

Museum24:Portal - 2024.04.07
Grunnstilsett-versjon: 1