Sommarope på Nystøga

Vennelaget held skysstasjonen open delar av sommaren

 • (Foto/Photo)

Nystøga er den eldste kjende skysstasjonen i Valdres, nemnd i kjeldene frå 1627. Huset vart flytt til Valdres Folkemuseum i 1954. Dei siste somrane har Vennelaget for Valdres Folkemuseum halde Nystøga open. Her kan du få deg ein kopp kaffi og ein hyggeleg prat. 

STAD: Valdres Folkemuseum
TID: 18. juli - 6. august 2022 kl. 11.00-15.30

Historia om Nystøga

 • Nystøga på Filefjell, sett vestfrå. 1871. (Foto/Photo)
  1/4
  Nystøga på Filefjell, sett vestfrå. 1871. Knud Knudsen / Universitetsbiblioteket i Bergen
 • Brukaren på Nystøga vart kalla støgomann. Han skulle skaffe husrom og hjelpe folk over fjellet om det trongst. Knut Jonsson Nystuen (1804–1891) kjøpte i 1830 frå kong Karl Johan skysstasjonen og dei enorme fjellviddene rundt med «alle rettar til odel og eige». Han vart kalla «Basen», og han redda mange frå å omkome i fjellet. I 1865 fekk han borgardådsmedaljen i sylv for å ha berga minst sju liv på Filefjell. Ukjend fotograf. (Foto/Photo)
  2/4
  Brukaren på Nystøga vart kalla støgomann. Han skulle skaffe husrom og hjelpe folk over fjellet om det trongst. Knut Jonsson Nystuen (1804–1891) kjøpte i 1830 frå kong Karl Johan skysstasjonen og dei enorme fjellviddene rundt med «alle rettar til odel og eige». Han vart kalla «Basen», og han redda mange frå å omkome i fjellet. I 1865 fekk han borgardådsmedaljen i sylv for å ha berga minst sju liv på Filefjell. Ukjend fotograf.
 • Nystøga på Filefjell, 1880-talet (Foto/Photo)
  3/4
  Nystøga på Filefjell, sett austfrå. 1880-talet. Det trongst mange hus på dei største skysstasjonane. På slutten av 1800-talet var det fem bygningar på Nystøga. Knud Knudsen / Universitetsbiblioteket i Bergen
 • Nystøga på Valdres Folkemuseum, 2017. Den eine bygningen frå Nystøga vart flytt til museet i 1954. Fire år seinare vart dei andre bygningane på Nystøga øydelagde av brann. (Foto/Photo)
  4/4
  Nystøga på Valdres Folkemuseum, 2017. Den eine bygningen frå Nystøga vart flytt til museet i 1954. Fire år seinare vart dei andre bygningane på Nystøga øydelagde av brann. Anne Marit Noraker