Hopp til hovedinnhold

Vennelaget for Valdres Folkemuseum

Kven er vi?

Vennelaget for Valdres Folkemuseum har som formål å skapa interesse for Valdres Folkemuseum og det museet står for. Vennelaget arrangerer foredrag som trekkjer folk til museet, og turar som gir folk kunnskap om historia vår, og me støttar opp om arrangementa på museet. Elles arrangerer laget rakedugnad om våren, skaffar folk som kan hjelpe til under arrangement, og held basar.

Laget hadde 261 medlemmer i 2022. Fire gonger i året får medlemmene tilsendt Museumsbodstikka, eit informasjonsblad om aktivitetane i laget og ved museet. I 2023 kostar det kr 200 å vera medlem i Vennelaget. Medlem kan ein bli ved å sende ein e-post til gunnar@moden.as, eller ved å betala inn kr 200 til konto 1594 22 20062.

Kontakt oss

Vil du ha meir informasjon om Vennelaget, kan du ringje til Gunnar Modén, tlf. 924 25 919, eller til Oddrun Hegge, tlf. 971 76 868.

Meir om laget

I Vennelaget for Valdres Folkemuseum kan du finne eit triveleg fellesskap, anten du vil dra på tur med andre historisk interesserte eller oppleva eit dugnadsfellesskap. Fyrste tysdag i kvar månad kl. 11 (bortsett frå juli og august) møtest ein gjeng på basarkafeen, møtestaden der det òg blir skapt gevinstar til basaren. Me har rakedugnad på museet før 17. mai, stand under Rakfiskfestivalen og basar under Skarka. Og ikkje minst har me foredrag og turar der alle er velkomne, anten dei er medlemmer i Vennelaget eller ikkje.

I juli månad sørgjer Vennelaget for at Nystøga er open, ved at «venner» byter på å vera vakt i huset og drive med handverk og/eller kaffiservering.

I 2015 laga Vennelaget eit hefte med kvardagsoppskrifter frå Valdres. Heftet er laga på fem språk (norsk, engelsk, tysk, nederlandsk og fransk), og er å få kjøpt i museumsbutikken, Norli Fagernes, Husfliden Fagernes, Fagernes Landhandel og direkte hos Vennelaget for kr 75.

Vennelaget får inn pengar frå medlemskontingent, møte, gåver, basar, grasrotmidlar og altså sal av oppskriftshefte. I perioden 2006–2022 har Vennelaget overført 1 232 000 kr i gåve til museet. Me har kjøpt stillas og finansiert peisen i nybygget, kosta minglebord, utstillingsmontrar, gjeve tilskot til muren ved inngangen på museet, til nytt låsesystem på museet, flygel i festsalen, istandsetjing av «Peisestuen», ny belysning i festsalen i velkomstbygget, istandsetjing av gamle vindauge på museet og utemøblar. Nye oppgåver står for tur i 2023.

Styret i Vennelaget for 2023-2024

Leiar:
Oddrun Hegge (2023-2024)

Styremedlemer:
Gunnar Modén (2022-2024)
Mads Jørgen Wangensten (2022-2024)
Petter Lindstad (2023-2025)
Solveig Hamre (2023-2025)
Kristin Bakke Lajord (2023-2025)
Anne Marit Noraker (museumsrepresentant)

Varamedlemer:
Marianne Straum (2023-2024)
Randi Før (2023-2024)
Ingunn Kompen (2023-2024)
Ole Aastad Bråten (personleg vara for museumsrepresentanten)

Programmet for 2023

Torsdag 26. jan. // Årsmøte. Solbjørg Kvålshaugen: Mor Fondsbu

Onsdag 15. mars // Camilla Rossing: Er bunaden for alle?

Onsdag 19. april // Ole Birger Gjevre: Ole Birgers køyretøyminne

Tysdag 9. mai // Rakedugnad på museet 

Sundag 10. september // Vennelagstur til Vang

Torsdag 19. oktober // Marit Nythun Utheim: Kunsten å vere fattig

Onsdag 16. november // Maria Bjune: Andelslandbruk

Anna

Fyrste tysdag kvar månad heile året, bortsett frå i juli og august: Basarkafé

Juli: Halde Nystøga open ca 3 veker

12. august // Ha stand på Landbruksdagen

3. september // Ha stand på Fagernes byfest

2.-4. november // Ha stand på Rakfiskfestivalen

3. desember // Halde basar under Skarka

Basarkafe - fyrste tysdag kvar månad

Vennelaget arrangerer basarkafe på Valdres Folkemuseum fyrste tysdag i kvar månad. Tidspunktet er kl. 11 til 13. Det er ein fin møtestad der alle er velkomne, både dei som lagar gevinstar til den årlege basaren, og dei som vil slå av ein prat. Den årlege vennelagsbasaren går føre seg fyrst i desember. Biletet er take under basarkafeen 1.12.2020 der damene viser fram nokre av dei nær 200 basarpremiane det året.

Har du garn og halvferdige handarbeid liggjande, kan du gjerne levere det til basarkafeen. Der kjem materialet til nytte og blir til nye gevinstar.

Nystøga

Om sommaren sørgjer Vennelaget for at Nystøga er open i fleire veker, ved at «venner» byter på å vera vakt i huset og driv med handverk og forteljingar. Dette er ein hyggeleg aktivitet der ein kjem i kontakt med besøkande frå fjern og nær. Vil du bidra? Ta kontakt med Solveig Hamre på tlf. 990 09 576. 

  • 1/1
    Bilete frå Nystøga. Foto: Anne-Marte Før.