Valdres Sommersymfoni

Fleire konsertar på Valdres Folkemuseum

  •  (Foto/Photo)

Valdres sommersymfoni er eit nasjonalt ressurssenter for klassisk musikk som kvart år arrangerer Nord-Europas største kurs for klassiske musikktalenter og ein stor klassisk musikkfestival med ei lang rekke konsertar i Valdres. Opningskonserten og fleire andre konsertar går føre seg på Valdres Folkemuseum. 

Kjøp billett og sjå programmet her.

    •  (Foto/Photo)
      1/1