Valdres april 1940

Ny og unik bok som tek for seg kampane dag for dag

Knut_Werner-Hagen.png (Foto/Photo)

Velkomen til foredrag og boklansering!

Arangement 1:
​​Valdres Folkemuseum, festsalen 
Laurdag 23. oktober kl. 16.00
​Foredrag v/Knut Werner-Hagen. Boksal​. Open kafé.

Arrangement 2:
​​Bagn Bygdesamling
Sundag 24. oktober 2021 kl. 18.00
​Foredrag v/Knut Werner-Hagen. Boksal​. 

Gratis! Avgrensa plass, reservergjerne plass her ved å klikke på Valdres Folkemuseum eller Bagn Bygdesamling.

forside_bok.jpg (Foto/Photo)

OM BOKA

"Valdres april 1940. Unge norske menn, nesten uten militær utdanning, stod overfor topptrente tyske soldater som var støttet av artilleri, stridsvogner og fly. Det ble en ujevn kamp som forteller oss mye om krigens vesen. Det mentale er det vanskeligste i krig. Boka beskriver utfordringene med å være soldat og leder i kamp på en usminket og direkte måte.

Tidligere forsvarssjef Harald Sunde omtaler innholdet slik: «Dette perspektivet [mennesket og de mentale utfordringene] får Knut Werner-Hagen fram på en fremragende måte. Som faghistoriker har han gjennomgått et enormt kildemateriale med en historikers kritiske blikk. Dette i kombinasjon med sin fagmilitære innsikt gir han en unik beskrivelse av kampene i Valdres. Vi møter menneskene som deltok på begge sider med de mentale dimensjonene satt sammen med de fysiske hendelsene. Boken er et nytt og unikt bidrag til vår krigshistorie.»

I april 1940 kom Valdres til å bli åsted for noen av de hardeste kampene under felttoget i Sør-Norge. 4. brigade var mobilisert på Voss, og ble overført til Østlandet i et forsøk på å sinke den tyske fremrykningen nordover fra Oslo. Brigadens nærmere 5000 soldater kom i kamp med avdelinger fra to tyske divisjoner.

Vi følger norske og tyske styrker fra dag til dag. Boka er bygd opp kronologisk. Med bruk av rapporter, dagbøker, brev og andre kilder skildres kamphandlingene på en drivende måte. Teksten følges av et stort antall fotografier som for første gang er plassert inn i sin rette sammenheng, og ikke som generelle illustrasjoner. Et stort antall kart er også med på å gjøre hendelsene mer oversiktlige."

 • Ved Islandsmoen, 18. april 1940. Foto: Otto Lanzinger. (Foto/Photo)
  1/4
  Ved Islandsmoen, 18. april 1940. Foto: Otto Lanzinger.
 • Tyske styrker ved Anmarkrud, 28. april 1940. Ukjent fotograf, Bundesarchiv Koblenz. (Foto/Photo)
  2/4
  Tyske styrker ved Anmarkrud, 28. april 1940. Ukjent fotograf, Bundesarchiv Koblenz.
 • Klargjering av kvitt flagg for overgiving, Slidre 30. april 1940. Foto: Emil Nikolaysen. (Foto/Photo)
  3/4
  Klargjering av kvitt flagg for overgiving, Slidre 30. april 1940. Foto: Emil Nikolaysen.
 • Fagernes etter overgivinga, 1. mai 1940. Foto: Johan Meyer. (Foto/Photo)
  4/4
  Fagernes etter overgivinga, 1. mai 1940. Foto: Johan Meyer.

Om forfattaren

Knut Werner-Hagen er offiser og historikar. Han er utdanna ved Krigsskolen, og har i tillegg hovudfag i historie frå Universitetet i Oslo. Han var i mange år instruktør i krigshistorie ved Krigsskolen. Etter at han slutta i Forsvaret har han arbeidd med ulike historieprosjekt. Hans spesialområde er 2. verdskrig og felttoget våren 1940. Studium av og opplegg knytt til kamphandlingane i Valdres er eitt tema han utvikla gjennom åra ved Krigsskolen. Saman med Andreas Hauge ga han ut boken Bagn 1940 (2001). I 2004 leverte han hovudfagsoppgåva si ved Universitetet i Oslo med tittelen «The Valdres Operations». Boka Løytnanten og krigen (2012) handlar mellom anna om kampane ved Islandsmoen. I 2018 lagde han i samarbeid med Forsvarets forum ni videobloggar som dekker kamphandlingane i Valdres frå start til slutt. Gjennom åra har han hatt med seg fleire enn 3000 kadettar frå Krigsskolen på årlege turar til kampstadene i Valdres.