Hopp til hovudinnhald

Styret og styreprotokollane

Styret i Valdresmusea AS 2023-2024

Jan Arild Berg, styreleiar                    
Brita Brenna, styremedlem
Frode Rolandsgard, styremedlem
Jørand Ødegård Lunde, styremedlem
Arne Erik Fønhus, styremedlem
Odd Arne Klemmetsrud, styremedlem
Kristin Gulbrandsen, valt for dei tilsette

Aud Søyland, 1. vara
Arne Leite, 2. vara
Eirin Breie, varamedlem, for dei tilsette

Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 1