Stridsmann frå Strønd

Menn og politikk i Valdres 1905-1940

Anne_Mette_Strand.JPG (Foto/Photo)

Erik Strand var ordførar i Nord-Aurdal og stortingsmann for Bondepartiet i mellomkrigstida. Anne Mette Strand har skrive boka Stridsmann frå Strønd, som handlar om Erik Strand og om menn og politikk i Valdres i 1905-1940. No kjem Anne Mette Strand til Vennelaget for å fortelja om denne særmerkte politikaren og hans samtid. Velkomen til foredrag!

TID: Torsdag 31. januar 2019 kl. 19.15
STAD: Valdres Folkemuseum 
PRIS: 100 kr (gratis for medlemmer av laget)
ARR.: Vennelaget for Valdres Folkemuseum

Årsmøte i Vennelaget: kl. 18.00–19.00, rett før foredraget. Alle medlemmer er velkomne.

Om Anne Mette Strand

Anne Mette Strand er barnebarnet til Erik Strands bror og oppvaksen på Strønd i Nord-Aurdal. Ho er lektor og har arbeidd mange år i utanrikstenesta. Boka kom ut samtidig med at Senterpartiet hadde 100-årsjubileum.