Støling i Valdres

  • Interiør i Kristensonlægeret, Øystre Slidre. VFF 4-003327.
    Interiør i Kristensonlægeret, Øystre Slidre. VFF 4-003327.

I Valdres er det sterke stølstradisjonar. Mykje av kulturen vår; mat, dyrestell, song og musikk, er definert innafor rammene av eit stølsliv. Denne kvelden held Berit Robøle Hegge foredrag om eigne stølsminne. I tillegg viser museet stølsfoto frå arkivet.

TID: Torsdag 3. september 2020 kl. 19.00
STAD: Festsalen, Valdres Folkemuseum
PRIS: Kr 100 (gratis for dei med årskort)
ARR: Valdresmusea