Hopp til hovudinnhald

Stønad til gransking av gamal Valdres-kultur

Om Sørlie-legatet

"Prof M Sørlie og fru A Sørlies legat til gransking av gamal Valdres-kultur"

Sørlie-legatet lyser ut midlar til arbeid som fremjar gransking av gamal Valdres-kultur, eller trykk av faglege publikasjonar. 

I § 5 i vedtektene heiter det at: "Ein legg stor vekt på at rentene av legatet blir brukt til å fremja kvalifisert granskararbeide (herunder språk- og stadnamnstudiar) og eventuelt prenting av faglege publikasjonar ved museet".

Stønad blir tildelt med nokre års mellomrom, avhengig av bankrenta.

Søknad om tilskott skal sendast til Valdresmusea, Tyinvegen 27, 2900 Fagernes innan 31. oktober.

Neste søknadsfrist: 31. oktober 2022

Desse fekk i dei siste rundene:

2019:

  • Kolbein Dahle, arbeid med bok om byggjeskikken i Valdres, kr 100 000

2015: 

  • Skald forlag; bokprosjekt om drakttradisjonane i Valdres; kr 15 000
  • Hegge sokneråd; bokprosjekt om Heggekyrkja; kr 15 000

Legatets styre

Ole Aastad Bråten (styreleiar og kontaktperson), tlf. 907 63 635.
Ivar Aars, styremedlem.
Svein Erik Lie, styremedlem.

Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 1