Stønad til gransking av gamal Valdres-kultur

Om Sørlie-legatet

"Prof M Sørlie og fru A Sørlies legat til gransking av gamal Valdres-kultur"

I § 5 i vedtektene heiter det at: "Ein legg stor vekt på at rentene av legatet blir brukt til å fremja kvalifisert granskararbeide (herunder språk- og stadnamnstudiar) og eventuelt prenting av faglege publikasjonar ved museet".

Stønad blir tildelt med nokre års mellomrom, avhengig av bankrenta.

Desse fekk i dei siste rundene:


2019:

  • Kolbein Dahle, arbeid med bok om byggjeskikken i Valdres, kr 100 000

2015: 

  • Skald forlag; bokprosjekt om drakttradisjonane i Valdres; kr 15 000
  • Hegge sokneråd; bokprosjekt om Heggekyrkja; kr 15 000

Legatets styre

Ole Aastad Bråten (leiar og kontaktperson), tlf. 907 63 635.
Ivar Aars, styremedlem.
Svein Erik Lie, styremedlem.