Stønad til gransking av gamal Valdres-kultur

Om Sørlie-legatet

"Prof M Sørlie og fru A Sørlies legat til gransking av gamal Valdres-kultur"

I § 5 i vedtektene heiter det at: "Ein legg stor vekt på at rentene av legatet blir brukt til å fremja kvalifisert granskararbeide (herunder språk- og stadnamnstudiar) og eventuelt prenting av faglege publikasjonar ved museet".

Stønad blir tildelt med nokre års mellomrom, avhengig av bankrenta.

Utlysing av midlar i 2019

Send søknad om tilskott til Valdresmusea AS, Tyinvegen 27, 2900 Fagernes. 

Søknadsfrist: Fredag 31. mai. 

Legatets styre

Ole Aastad Bråten (leiar og kontaktperson), mobil 907 63 635.
Ivar Aars, styremedlem.
Svein Erik Lie, styremedlem.

Forside_boka.jpg

Desse fekk i forrige runde:

2015: 

  • Skald forlag; bokprosjekt om drakttradisjonane i Valdres; kr 15 000
  • Hegge sokneråd; bokprosjekt om Heggekyrkja; kr 15 000