Sommarjobb

  •  (Foto/Photo)

Valdresmusea søker personar med kulturhistorisk interesse og serviceinnstilling. Du kan kanskje eit handverk og er glad i å formidle? Vi oppfordrar spesielt folkemusikarar, folkedansarar og budeier til å søke. Vi treng folk som kan jobbe på alle våre tre avdelinger; Valdres Folkemuseum, Bagn Bygdesamling eller Bautahaugen Samlinger. 

Søknadsfrist: 15. februar 2022

Har du spørsmål: Kontakt One Enerud på telefon 450 14 046 
Send søknaden til info@valdres.museum.no eller Valdresmusea as, Tyinvegen 27, 2900 Fagernes