Smittevern

  •  (Foto/Photo)

Årets sommartilbod overheld gjeldande krav til smittevern. Mellom anna er det lagt til rette for å minimere berøringspunkt og for at publikum kan halde god avstand. Velkomen til eit trygt museumsbesøk på eit av Noregs største friluftsmuseum! 

Som følgje av koronasituasjonen har Valdres Folkemuseum vore stengt for publikum frå 11. mars til 15. juni 2020. Friluftsmuseet har vore tilgjengelig som turområde, og kafeen har vore open frå 7. mai. Kontorlokalene og alle interne soner vil også etter 16. juni være stengt for publikum.