Smittevern

  •  (Foto/Photo)

Våre tilbud overheld gjeldande krav til smittevern. Vi har mellom anna lagt til rette for å minimere berøringspunkt og for at publikum kan halde god avstand. Velkomen til eit trygt museumsbesøk på eit av Noregs største friluftsmuseum.