Skeiv bygdehistorie

Oktoberseminaret 2022

  • Ahmed Umar. Foto: Signe Fuglesteg Luksengard (Foto/Photo)
    1/1
    Ahmed Umar. Foto: Signe Fuglesteg Luksengard

Hausten 2022 arrangerer vi for andre gong seminar om skeiv bygdehistorie. Vi spør oss om korleis skeive tematikkane er blitt løfta fram ved musea dei seinare åra. Korleis har ulike miljø arbeidd for å fortelje skeive lokalhistorier? Kva for perspektiv på skeive liv og skeiv kultur kjem til uttrykk ved musea i dag? ​

TID: Torsdag 13. oktober 2022

STAD: Festsalen, Valdres Folkemuseum

PRIS: Kr 1500

PÅMELDING: Klikk her

SPØRSMÅL? Kontakt info@valdres.museum.no eller 911 03 969

OVERATTING: Overnatting bestiller du på Scandic Valdres eller Fagernes Camping.

ARR: Valdresmusea og Randsfjordsmuseet

Program

09.00 Kaffi

09.30 Kunstnarisk innslag

09.45 Velkomen

10.00 Arbeidet med skeiv lokalhistorie // Marthe Glad Munch-Møller, Norsk lokalhistorisk instiutt

10.30 Historia om stortjuven Lasse-Maja (1785-1845) // Sam Holmqvist, Södertörns högskola (digitalt frå Sverige)

11.00 Den fektande kvinna Janken Wiel-Hansen (1868‒1938) // Bodil Andersson, Østfoldmuseene

11.30 Lunsj

12.00 Polarhistorie på skeiva // Silje Gaupseth, Polarmuseet

12.30 Skeivheit til sjøs // Bård Gram Økland, Bergen sjøfartsmuseum

13.00 Skeivt seterliv // Bjørn Sverre Hol Haugen, Norsk Folkemuseum

13.30 Kaffi og kake

14.00 Skeiv utan stigma. Peparmøene si historie // Tone Hellesund, Universitetet i Bergen

14.30 Å fortelje fortellinga om Noregs fyrste dragartist // Per Olav Torgnesskar, Museene i Akershus

15.00 Skakke folkedrakter // Samtale om skeivheit i kunsten med Ahmed Umar med fleire

15.40 Kort pause

16.00 Musikteater Unna viser teateret: «Maria Johansdotter – en transpersons historie»

19.00 Festmiddag på museet

Med atterhald om endringar

  • Frå teaterforestillinga om Maria Johansdotter (mariajohansdotter.com) (Foto/Photo)
    1/1
    Frå teaterforestillinga om Maria Johansdotter (mariajohansdotter.com)

Skeiv bygdehistorie på YouTube

I 2020 arrangerte vi seminaret Skeiv bygdehistorie for fyrste gong. Seminaret vart streama og innlegga ligg tilgjengeleg på YouTube.