Skeiv bygdehistorie

Oktoberseminaret 2022
Arr: Valdresmusea og Randsfjordsmuseet

  • Den anerkjente norsk-sudanske kunstnaren Ahmed Umar kjem òg til seminaret for å fortelje om arbeidet med den norsk-sudanske bunaden sin. Denne er for tida stilt ut som del av utstillinga «Fargerike fellesskap – kvitt raseri» på Valdres Folkemuseum. Foto: Signe Fuglesteg Luksengard (Foto/Photo)
    1/1
    Den anerkjente norsk-sudanske kunstnaren Ahmed Umar kjem òg til seminaret for å fortelje om arbeidet med den norsk-sudanske bunaden sin. Denne er for tida stilt ut som del av utstillinga «Fargerike fellesskap – kvitt raseri» på Valdres Folkemuseum. Foto: Signe Fuglesteg Luksengard

13. oktober 2022 arrangerer vi seminar om skeiv bygdehistorie. Tema er dei skeive livshistoriene; til sjøs, til fjells og blant dei som stelte krøttera på stølane og heime på garden. I arkiv og kjelder finn vi spor etter menneske – og skeive liv – i alle yrke, i alle bransjar og til alle tider. Kan forteljingane i arkiva hjelpe oss til å forstå fortidsmenneska på nye måtar? Kan dei skeive fortidsliva funke som førebilete også for oss som lever i dag?

Vi har sett saman eit program vi trur kan engasjere og berike. No håper vi på brei deltaking frå lokalbefolkning og tilreisande. Det er også mogleg å delta digitalt, men om du kjem på museet får du også servering og gode samtaler. Påmelding så snart som mogleg via lenkene under.

TID: Torsdag 13. oktober 2022 

STAD: Festsalen, Valdres Folkemuseum 

OVERNATTING: Scandic Valdres eller Fagernes Camping

SPØRSMÅL? info@valdres.museum.no eller 911 03 969

Velkomen til Valdres Folkemuseum!

Program

09.00 Kaffi

09.45 Opning // Christin Kristoffersen, Museene i Akershus

10.00 Arbeidet med skeiv lokalhistorie // Marthe Glad Munch-Møller, Norsk lokalhistorisk institutt

10.30 Historia om stortjuven Lasse-Maja (1785-1845) // Sam Holmqvist, Södertörns högskola (digitalt frå Sverige)

11.00 Den fektande kvinna Janken Wiel-Hansen (1868‒1938) // Bodil Andersson, Østfoldmuseene

11.30 Lunsj

12.30 Skeivheit til sjøs // Bård Gram Økland, Bergen sjøfartsmuseum

13.00 Skeivt seterliv // Bjørn Sverre Hol Haugen, Norsk Folkemuseum

13.30 Kaffi og kake

14.00 Prate om det! // William Scott, Valdres gatebil

14.30 Å fortelje fortellinga om Noregs fyrste dragartist // Per Olav Torgnesskar, Museene i Akershus

15.00 Bunad og identitet // Ahmed Umar, kunstnar og Camilla Rossing, Norsk institutt for bunad og folkedrakt

16.00 Felles middag

Med atterhald om endringar

  • 28. august mottok Karoline og Tina Granum eit hatbrev som skremde – og som sette sinna i kok. Ei veke seinare mobiliserte valdrisane i sitt fyrste Pride-arrangement, og viste for seg sjølv og verda at ein også i fjellbygda oppunder Jotunheimen skal få elske den ein vil. For kva skjer når menneske får hatbrev som reduserer menneskeverdet, som skil eit menneske frå eit anna, mellom dei som får høyre til og dei som må stå utanfor? Sume tek kanskje til motmæle, men mange trekker seg unna, blir redde, melder seg ut og legg begrensingar på seg sjølv. Hatske haldningar er farlege – og dei kan bli eit demokratisk problem. Hatbrevet og Pride-markeringa på Fagernes 3. september dannar eit alvorleg bakteppe for seminaret Skeiv bygdehistorie – som blir arrangert på Valdres Folkemuseum torsdag 13. oktober. Foto: Kåre Strande, Avisa Valdres. (Foto/Photo)
    1/1
    28. august mottok Karoline og Tina Granum eit hatbrev som skremde – og som sette sinna i kok. Ei veke seinare mobiliserte valdrisane i sitt fyrste Pride-arrangement, og viste for seg sjølv og verda at ein også i fjellbygda oppunder Jotunheimen skal få elske den ein vil. For kva skjer når menneske får hatbrev som reduserer menneskeverdet, som skil eit menneske frå eit anna, mellom dei som får høyre til og dei som må stå utanfor? Sume tek kanskje til motmæle, men mange trekker seg unna, blir redde, melder seg ut og legg begrensingar på seg sjølv. Hatske haldningar er farlege – og dei kan bli eit demokratisk problem. Hatbrevet og Pride-markeringa på Fagernes 3. september dannar eit alvorleg bakteppe for seminaret Skeiv bygdehistorie – som blir arrangert på Valdres Folkemuseum torsdag 13. oktober. Foto: Kåre Strande, Avisa Valdres.

Skeiv bygdehistorie på YouTube

I 2020 arrangerte vi seminaret Skeiv bygdehistorie for fyrste gong. Seminaret vart streama og innlegga ligg tilgjengeleg på YouTube.